Tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành và nhân từ vô cùng lại để chúng ta phải chịu đau khổ?

Tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành và nhân từ vô cùng lại để chúng ta phải chịu đau khổ?

Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì đau khổ là một hồng ân trọng đại.

Đau khổ của chúng ta là sự thông phần, tuy nhỏ mọn nhưng rất giá trị, vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đáng mến của chúng ta.

Nếu chúng ta biết chấp nhận và hiến dâng đau khổ của bản thân, trong sự kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, thì nó sẽ có một giá trị vô giá.

Chúa đã chấp nhận những đau khổ khôn cùng cho từng người chúng ta. Chúng ta lại nhát đảm đến độ khước từ, không dám chịu một chút đau khổ vì Chúa hay sao?

Khó khăn lớn nhất về đau khổ là chúng ta không biết cách chịu đau khổ. Chúng ta không biết gì về những công phúc do đau khổ mang lại.

Bí quyết chính là việc chấp nhận đau khổ một cách nhẫn nại và thanh thản. Khi ấy đau khổ sẽ mất tất cả những nhức nhối, tất cả những da diết của nó.

Lm. Paul O’Sullivan, O.P

Sách “Con đường nên Thánh dễ dàng” trang 113-114

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.