Bài Giảng của Cha Pio Ngô Phúc Hậu - Gp Hưng Hóa

Trong hơn 10 năm thực hiện công việc truyền giáo tại địa điểm Cái RắnCà Mau, linh mục Ngô Phúc Hậu đã thực hiện rửa tội cho hơn 2000 người. Ông giúp cho người dân tại các giáo điểm truyền giáo những công việc như đổ bê-tông cho hơn 4.790m đường, xây 20 cây cầu bắc qua các con rạch, đào gần 200 giếng nước, xây 60 căn nhà tình thương cho người nghèo, xây dựng một tổ y tế với chi phí mỗi năm trên 100 triệu đồng Việt Nam. Ông cũng trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo với chi phí khoảng 200 triệu đồng mỗi năm
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu làm việc không ngừng nghỉ cho dù tuổi của ông ngoài 70. Ông vẫn lội bộ băng ruộng đồng dưới trời nắng cháy đi thăm giáo dân và truyền giáo. Ông chọn lối sống rất bình dân cùng những nông dân mà mình truyên giáo. 
Các bài viết của ông chứa nhiều giá trị nhân văn nên được cả người ngoài đaọ Công giáo biết đến và mến mộ (... liệt kê hơn 73 tác phẩm.) (nguồn Wikipedia)

VIDEO BÀI GIẢNG - Ban Truyền Thông GP HƯNG HÓA

RCIA   BÀI 1   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CÓ THIÊN CHÚA 


RCIA   BÀI 2   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

THIÊN CHÚA LÀ CHA – ĐẤNG SÁNG TẠO

RCIA   BÀI 3   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO LOÀI NGƯỜI

RCIA   BÀI 4   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

LOAN TIN VỀ ĐẤNG CỨU THẾ GIÁNG TRẦN

RCIA   BÀI 5   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO LOÀI NGƯỜI

RCIA   BÀI 6   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU 12 TUỔI và ĐI DỰ LỄ VƯỢT QUA

RCIA   BÀI 7   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA VÀ MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

RCIA   BÀI 8   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

MA QUỶ THẮC MẮC VỀ CHÚA GIÊ SU

 

RCIA   BÀI 9   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA  GIÊ SU VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG

RCIA BÀI 10   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU CHỮA BỆNH VÀ RAO GIẢNG

RCIA BÀI 11   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT

RCIA  BÀI 12  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU CHỌN CÁC MÔN ĐỆ

RCIA BÀI 13   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU THIẾT LẬP HỘI THÁNH

RCIA  BÀI 14  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU CHO     NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI

RCIA BÀI 15   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU YÊU THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI

RCIA  BÀI 16  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU ĐẾN NHÀ ÔNG DA-KÊU

RCIA BÀI 17   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

RCIA BÀI 18   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CÓ CHÚA THÌ KHÔNG SỢ

RCIA BÀI 19   Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU LÀM PHÉP LẠ HOÁ BÁNH RA NHIỀU

RCIA  BÀI 20  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

MỘT LÀNG SAMARI KHÔNG ĐÓN TIẾP                                                CHÚA GIÊ SU

RCIA BÀI 21  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

NGƯỜI SAMARIANO NHÂN HẬU

RCIA  BÀI 22  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU THĂM GIA                  ĐÌNH MÁTTA                                         VÀ MARIA                

RCIA BÀI 23 Cha Pio Ngô Phúc Hậu

      SẴN SÀNG CHỜ        CHÚA ĐẾN

RCIA  BÀI 24  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

DỤ NGÔNHẠT CẢI VÀ NẤM MEN            

RCIA BÀI 25 Cha Pio Ngô Phúc Hậu

THIÊN CHÚA LÀ CHA NHÂN TỪ                                

RCIA  BÀI 26  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

      ÔNG PHÚ HỘ            ÍCH KỶ                 

RCIA BÀI 27 Cha Pio Ngô Phúc Hậu

 CHÚA DẠY                 SỐNG KHIÊM NHU  

RCIA  BÀI 28  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI                 

RCIA BÀI 29 Cha Pio Ngô Phúc Hậu

  CHÚA GIÊ SU              LẬP BÍ TÍCH                THÁNH THỂ   

RCIA  BÀI 30  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

      THÁNH LỄ                                                   

RCIA BÀI 31 Cha Pio Ngô Phúc Hậu

CHÚA GIÊ SU              BỊ BẮT VÀ BỊ              KẾT ÁN TỬ  

RCIA  BÀI 32  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

  CHÚA GIÊSU CHỊU     ĐÓNG ĐINH               VÀ CHẾT TRÊN                                      THẬP GIÁ 

RCIA BÀI 33 Cha Pio Ngô Phúc Hậu

 ĐỨC KITÔ                    SỐNG LẠI

RCIA  BÀI 34  Cha Pio Ngô Phúc Hậu

  CHÚA GIÊSU       LÊN TRỜI               

RCIA BÀI 36 Cha Pio Ngô Phúc Hậu

   CHÚA THÁNH           THẦN                                  KẾT THÚC KHÓA HỌC


Được xem 25 lần, bởi 17 Bạn Đọc trong ngày hôm nay