Tin đàng nào bình an hơn

Tin đàng nào bình an hơn

Khổng Nhuận

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,

để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,

không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian,

nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ;

nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, (Ga 3: 16,18)

Chúng tôi xin phép sắp xếp lại cho dễ hiểu

Ai tin thì không bị lên án, khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Phần đông, chúng tôi hiểu rằng chuyện này chỉ xảy ra ở ĐỜI SAU MÀ THÔI.

Bởi vì chuyện không bị lên án và khỏi phải chết

Có nghĩa là tôi phải ra trước tòa phán Chúa phán xét ngay sau khi chết…..

Ủa !!! có một điều gì đó không ổn…thậm chí vi phạm, đi ngược với Kinh Thánh.

Tòa án đời tuyên án: VI HIẾN – Vi phạm Hiến pháp.

Kinh Thánh còn cao hơn Hiến Pháp quốc gia nhiều…

Vì chiếu theo câu 17 ngay trên:

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,

không phải để lên án thế gian,

Thế nhưng, bọn chúng tôi vẫn cứ ngay ngáy lo sợ… khi lìa cõi đời này, một mình tôi với tấm áo linh hồn rách bươm, loang lổ những vết đen ngòm tội lỗi… hồi hộp tới trình diện Chúa Giêsu, vị thẩm phán chí công.!!!

Và chắc chắn trăm phần trăm sẽ bị giam cầm nơi lửa luyện tội…

Mà nghe đâu sức nóng cũng ngang với lửa hỏa ngục…

May sao luyện ngục có thời gian, còn hỏa ngục thì đời đời chẳng cùng AMEN.

Tới đây, rất có thể một số vị bỗng bật lên một suy tư:

Một đàng tin rằng : Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,

không phải để lên án thế gian

Đàng khác tin rằng : phải ra trước tòa phán Chúa phán xét ngay sau khi chết…..

Tin đàng nào bình an hơn???

tamlinhvaodoi gởi

 

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.