HÃY SỐNG CÔNG CHÍNH VỚI ĐỨC TIN MẠNH MẼ!

HÃY SỐNG CÔNG CHÍNH VỚI ĐỨC TIN MẠNH MẼ!

(CN XXVI TN, Năm C)

Tuyết Mai

Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Đấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời. Amen! (1 Tm 6, 11-16).

——————————————————————————

** Đời thường thì con người ta chỉ đọc, chỉ học nhưng không hành; cả với những người có khả năng là nhà giảng dạy cũng viết lách, cũng ra sách nhưng lại hoàn toàn là viết để dạy người ta chớ chính mình thì không thực hành theo những gì mình viết, mình dạy đâu và hình như đó là một hình thức kiêu ngạo!?.

** Chúng ta con cái Thiên Chúa từ đời này cho đến đời kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác hầu như ai ai cũng biết chúng ta chỉ có một cuốn sách dạy sống đạo nổi tiếng nhất thế giới ấy là cuốn Phúc Âm mà 4 tông đồ của Chúa đã viết tả lại cuộc sống của Chúa Giêsu suốt 3 năm Ngài đi Rao Giảng Tin Mừng cho khắp cùng thiên hạ biết đến Thiên Chúa và Nước hằng sống vĩnh cửu của Người. Nhưng số người tiếp nhận và làm theo Lời Chúa dạy thì hầu hết là người nghèo khổ, bệnh tật, các bà góa nghèo, người cùi cùng thành phần mà xã hội ghét bỏ là phường đĩ điếm, người thu thuế và đàn bà ngoại tình.

** Xưa Chúa Giêsu cũng đã hiểu rõ lòng dạ của con người trần gian là như thế nào nhất là phường sống đạo đức giả thường hay mượn danh Đức Chúa mà trục lợi dân chúng nghèo khổ. Là thành phần có chức cao trọng trong giáo hội thời bấy giờ và cả ngay bây giờ mà chúng ta thấy cũng khá nhiều mà Chúa Giêsu bảo họ là dân chăn thuê chớ không phải là người mục tử chân chính. Do đó mà khi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình thì chúng ta cần phải tin vào Thiên Chúa tuyệt đối và dám đem cả mạng sống của mình để chứng minh Đấng mình tin đó.

** Vì rõ thật Người là Thiên Chúa duy nhất đã tác thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện vững bền. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời. Vì cuộc sống hạnh phúc của đời sau mà chúng ta hãy cố gắng để thực thi những điều mà Chúa Giêsu dạy cách thiết thực hơn ở đời này là bằng hành động chớ không nhiều lời. Bằng sự quan tâm với người nghèo khổ chung quanh chớ không vô tình như nhà phú hộ giàu có kia để rồi phải sa hỏa ngục muôn đời trầm luân. Amen.

**

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

28 tháng 9, 2019

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.