Huệ Về Tươi Nở Ngát Thơm Một Trời

Huệ Về Tươi Nở Ngát Thơm Một Trời

(Kính Thánh Cả Giuse 03 – 01 – 2011)

Tuyết Mai

Cảm tạ Chúa cho chúng con!

Người cha trần gian muôn lòng thành kính

Một Giu-se từ bỏ mình

Đã Xin Vâng, nhận Ma-ri-a bạn

 

Cả đời Ngài thề hiến dâng

Tâm hồn thể xác trọn dâng Chúa Trời

Ngài thề rằng cả một đời

Trọn đời theo Chúa trọn đời khiết trinh

 

Nhưng ngài gặp Chúa Thánh Linh

Am tường ngài hiểu quyền bính Chúa Trời

Làm dưỡng phụ Con Chúa Trời

Cùng Ma-ri-a muôn đời bạn nhau

 

Thế gian có Chúa nhiệm mầu

Thánh Gia tình sử toàn cầu biết ơn

Thánh Cả người cha thi ơn

Làm gương hết thảy người chồng thế gian

 

Gương sáng của ngài phải chăng?

Hiền lành đức độ chẳng màng lợi danh

Bổn phận trách nhiệm đã đành

Làm nhiều, nói ít, tốt lành vợ con

 

Chẳng điều gì mà ngài “không”

Hết lòng tin tưởng hết lòng yêu vợ

Nuôi gia đình bằng nghề thợ

Cái nghề thợ mộc bao giờ giàu đâu!?

 

Có giờ rảnh ngài nguyện cầu

Cầu cùng Thiên Chúa nhiệm mầu Chúa ban

Hằng ngày dùng đủ chớ tham

Có dư ngài giúp hàng trăm kẻ nghèo

 

Ngài là cột trụ tuy nghèo

Nhưng thật hạnh phúc tình nghèo mà vui

Tình phụ tử thật là vui

Gia đình đằm thắm an vui tháng ngày

 

Thánh Gia quả chẳng thiếu ngày!

Trên dưới hòa thuận thật đầy tình thương

Hết thảy sống vì tình thương

Tình thương Thiên Chúa tình thương loài người

 

Thánh Gia hẳn luôn rạng ngời

Làm gương cho mọi người đời noi theo

Sống trong tinh thần khó nghèo

Luôn biết chia sẻ kẻ nghèo chung quanh

 

Trước kính Chúa sau nhìn quanh

Yêu thương tất cả lòng thành như ta

Để được Thiên Chúa là Cha

Yêu thương bang trợ giúp ta hằng ngày

 

Cảm tạ Thánh Cả tháng ngày!

Ngài nên gương tốt tình này không quên

Cầu ngài giúp thành thói quen

Làm nhiều, nói ít, ấm êm cửa nhà!

 

Gia đình khắp nơi thuận hòa

Nhờ gương Thánh Cả Huệ Hoa ngát trời

Tháng ba huệ thơm khắp trời

Nhớ về Thánh Cả, đất trời tạ ơn.

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, CHUYỆN CÁC THÁNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.