Nhờ luật đặc khu 99 năm mà…

Trùng Dương

Nhờ luật đặc khu 99 năm mà dân phát hiện bộ mặt bán nước và xuống đường như thác lũ. Nay thêm luật An Ninh mạng đám trẻ trâu bắt đầu thề sống chết nếu không có pa tê pốc. Vui vui…

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.