TỰ DO VÀ DÂN CHỦ

Huỳnh Phi Long posted 2 updates.
Image may contain: 1 person, text

Tân Thái BáFollow

TỰ DO VÀ DÂN CHỦ

Tự do và dân chủ
Không phải nói bằng lời.
Mà thể hiện cụ thể
Qua số phận con người.

Một bé Việt tị nạn
Thành vị tướng Hoa Kỳ.
Là tự do, dân chủ,
Đích thực và diệu kỳ.

Tương tự, một đứa bé
Bị nước Việt bỏ rơi
Thành phó thủ tướng Đức,
Là tự do tuyệt vời.

Còn tôi, viết sự thật,
Mà vừa viết vừa lo,
Thì cái tôi đang có
Không phải là tự do.

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.