Người phụ nữ mặc áo mưa, ngủ qua đêm trên ghế đá chờ xin ấn đền Trần

Người phụ nữ mặc áo mưa, ngủ qua đêm trên ghế đá chờ xin ấn đền Trần

Team Video

Người phụ nữ mặc áo mưa, ngủ qua đêm trên ghế đá chờ xin ấn đền Trần

Rất nhiều người dân và du khách thập phương đã không quản vất vả chầu chực trước khu vực lễ chính để đợi đến giờ khai ấn đền Trần.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.