“Dù sống được bao nhiêu năm, Hãy vui hưởng những ngày của đời mình”

“Dù sống được bao nhiêu năm, Hãy vui hưởng những ngày của đời mình”

Trẻ con thích được ăn mừng!

Đó chỉ là một từ ngữ hào nhoáng của từ vui chơi. Gia đình là phải có vui chơi. Gia đình nên là một nơi để vui chơi. Đây là một lỗi lầm lớn trong nhiều, rất nhiều gia đình nơi mà những bậc cha mẹ căn bản là tốt và biết coi sóc con cái của họ, nhưng họ không có đủ vui chơi. Họ qúa bận rộn. Sau khi tan sở họ đem về nhà một danh sách “những việc phải làm.” Tất cả những việc đó cần phải làm cho xong, và họ không có thì giờ để vui chơi.

Bạn chịu đựng với con cái của bạn hay bạn chịu chơi với chúng? Trẻ con thích được ăn mừng.

“Dù sống được bao nhiêu năm, Hãy vui hưởng những ngày của đời mình”

Khi các con của tôi ở tuổi đang lớn, chúng tôi có cái mà chúng tôi thích gọi là “Những Chuỵến Du Hành Huyền Bí Kỳ Diệu Của Bố.” Thỉnh thoảng, tôi thay đổi toàn bộ thời gian biểu và nói, “Hãy bỏ những thông lệ hằng ngày; chúng ta hãy chơi cho vui đi.” Tôi có lúc còn đánh thức tụi nhỏ dậy lúc nữa đêm, đem chúng lên xe và làm những việc táo bạo—vào đêm mà sáng ngày các cháu phải đi học! Nếu chúng phải mất một buổi học thì sao chớ? Chúng sẽ nhớ mãi đêm vui đó. Chúng sẽ nhớ mãi một buổi sáng khi tôi đánh thức chúng dậy thật sớm và cho chúng ăn những lát bánh mì mà tôi đã nhuộm màu xanh

Hãy vui chơi với các con của bạn! Hãy vui hưởng chúng! Không có một ngày ngoài thông lệ nào sẽ khiến cuộc sống của chúng thành công hay thất bại. Nhưng một sự kiện đặc biệt vui như điên dại sẽ làm nên một kỷ niệm mà các con của bạn sẽ không bao giờ quên được

Nếu bạn không vui chơi và ăn mừng với các con ở trong gia đình, đừng ngạc nhiên khi chúng không muốn sống ở nhà. Nếu bạn không vui chơi với các con của bạn và thật sự vui hưởng chúng, đừng ngạc nhiên khi lớn lên chúng sẽ dọn ra ở riêng và sẽ không thường về thăm nhà.

Đừng chỉ thích nghi với con cái của bạn. Hãy thích thú chúng

Suy Gẫm/Thảo Luận:

– Điều nào quan trọng hơn đối với bạn: thời gian biểu của bạn hay bảo đảm cho con cái của bạn được vui chơi? Tại sao đôi khi chúng ta lại đặt thời gian biểu của chúng ta trước các con của mình?

– Trong tuần này bạn sẽ làm gì để vui chơi với các con của bạn?

– Bạn phải từ bỏ điều gì để có thể làm được điều đó?

Rick Warren

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.