Tình Cha & Lời Ru Của Cha.

Mừng Ngày Lễ của Cha.

Xin chia sẻ Video: Tình Cha & Lời Ru Của Cha.

Kính,

Phạm Trung

Mừng Lễ Cha – Diễm Trang ANTV

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.