Thánh lễ an táng Cha Augustinô Nguyễn Viết Chung

 

Thánh lễ an táng Cha Augustinô Nguyễn Viết Chung

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.