HỌC BẮT CHƯỚC GIA ĐÌNH HOÀN HẢO THÁNH GIA

HỌC BẮT CHƯỚC GIA ĐÌNH HOÀN HẢO THÁNH GIA

Tuyết Mai

Giá trị gia đình của ngày nay thiếu được giáo dục ngay tại trong gia đình nên sự bạo hành của người gia trưởng ngày càng tăng ở con số nhân. Nếu như chúng ta hiểu được giá trị của từng người trong gia đình Thánh Gia thiết nghĩ chúng ta sẽ cố gắng sống trong mái gia đình có được ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn nhiều thưa có phải?.

Nhưng điều cần thiết và quan trọng nhất là trong một mái ấm gia đình thì người gia trưởng cần phải học gương của Thánh cả Giuse để chu toàn trách nhiệm chính yếu đó là hằng ngày Ngài luôn biết kính sợ Thiên Chúa, cầu nguyện, chuyên cần làm việc, hy sinh vì gia đình, làm việc bác ái và rất yêu thương vợ con.

Thử hỏi không quan trọng sao được khi cả hai vợ chồng trở nên một xương một thịt và người gia trưởng ấy cần phải có trách nhiệm là bảo bọc vợ con chớ không phải là ỷ làm chồng, làm cha để đánh vợ con như cơm bữa thì sao được gọi là đấng mày râu hay gọi là chồng, cha cách xứng đáng cho được?.

Gia đình cần phải luôn sống trong cầu nguyện, xin cho được Thiên Chúa chúc phúc, ban bình an vì Người đã ban tặng cho con cái để giáo dục, yêu thương và để dưỡng nuôi. Để hết thảy con cái của chúng ta sau này chúng trở nên thành phần sống tốt lành, hữu ích trên chính bản thân chúng, trên gia đình và trên cả xã hội nữa. Vì đời cha gieo hạt giống tốt thì đời con cái, cháu chắt mới có được hoa quả tốt lành để hưởng dùng và mọi người cũng được hưởng nhờ lây.

Ước mong sao tất cả mọi gia đình, mọi nhà được gia đình Thánh Gia chúc phúc và ban cho mỗi người chúng ta ai làm vai trò nào thì sống xứng đáng với vai trò quan trọng ấy!. Như Thánh cả Giuse thì ngài luôn sống cuộc đời cầu nguyện, phó thác, làm nhiều hơn là nói. Còn Đức Mẹ Maria thì hoàn toàn sống cậy trông vào Thiên Chúa cách tuyệt đối và nương tựa vào người bạn đời của mình cùng để trong lòng mọi diễn biến xẩy ra trong cuộc đời của Chúa Con Giêsu mà suy ngẫm. Còn Chúa Con Giêsu thì một mực sống trong sự vâng lời dưỡng phụ và dưỡng mẫu của mình.

Quả là một gia đình Thánh mà chúng ta cần cố gắng để học bắt chước theo thì chắc chắn nhà nhà sẽ xứng đáng để được Thiên Chúa khen thưởng, chúc phúc và trả công bội hậu cho chúng ta ngay tại đời này và cả ở đời sau. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

1 tháng 3, 2017

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.