“LỊCH SỬ” VÀ VIÊN ĐẠN CĂM PHẪN ĐÃ LỰA CHỌN CÁC NHÀ ĐỘC TÀI THẾ NÀO ?

From Facebook : Suong Quynh shared Lê Công Định‘s post.
“LỊCH SỬ” VÀ VIÊN ĐẠN CĂM PHẪN ĐÃ LỰA CHỌN CÁC NHÀ ĐỘC TÀI THẾ NÀO ?

Lê Công Định

Vào tháng 10/2011, khi đang trốn chui trốn nhủi sự truy lùng của lực lượng nổi dậy, Muammar al-Gaddafi, nhà độc tài cai trị Libya 42 năm, đã tuyên bố rằng chế độ của ông ta do “lịch sử lựa chọn”, nên ông không chấp nhận từ chức và lưu vong.

Có thể thấy mọi kẻ độc tài đều ảo tưởng và nguỵ biện rằng lịch sử và nhân dân đã lựa chọn họ, để họ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ người dân. Đó là một lập luận theo thuyết định mệnh đã có từ thời quân chủ phong kiến, nhưng thay vì ông trời trao quyền cho vua chúa ngày xưa, thì nay là “lịch sử” giao phó sự lãnh đạo cho nhà độc tài.

Vào ngày 20/10/2011, hai viên đạn căm phẫn của lực lượng nổi dậy đã lựa chọn Gaddafi, một vào đầu và một vào bụng, chấm dứt giai đoạn cai trị độc đoán và tàn bạo của một chế độ từng có khuynh hướng “xã hội chủ nghĩa”. Một kết cuộc có thể thấy trước từ lúc Gaddafi bắt đầu cầm quyền.

Bất chấp xã hội hậu độc tài ở Libya hoặc Iraq vẫn nhiễu loạn hàng ngày, giờ đây dân chúng dù ở đâu trên thế giới vẫn không bao giờ chấp nhận sự lãnh đạo toàn trị của bất cứ cá nhân hay đảng phái nào. Họ có thể im lặng nhẫn nhịn một lúc, nhưng không là mãi mãi.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, CHÍNH TRỊ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.