TÔN VINH THIÊN CHÚA LÀ CHA

TÔN VINH THIÊN CHÚA LÀ CHA

(Nhân ngày Lễ Hiền Phụ)

Tuyết Mai

Lạy Đức Chúa Cha đang Ngự Trên Trời!

Quyền năng sáng láng

Trị vì khắp cõi khắp nơi

Trên khắp tầng trời

Trên khắp vũ trụ

Trên muôn vạn vật

Trên trời, dưới đất

Và cả tận đáy lòng của đại dương.

**

Nhân Loại chúng con trên cùng khắp địa cầu

Cúi mình kính lạy Đức Thiên Vương

Danh Người lẫy lừng khắp bờ cõi

Cả Triều Thần trên Thiên Quốc

Cả Nhân loại và mọi sinh linh dưới đất

Cả thảy sấp mình chúc tụng, ngợi khen

Và Tôn Vinh Thiên Chúa Cha.

**

Chúc Thiên Chúa Cha ngày Lễ Hiền Phụ

Tình Yêu hoài chứa chan, an khang hoan lạc

Tình yêu đổ xuống như mưa tuôn

Thành Hồng Ân ban phát

Cho dân Chúa dưới trần

Được bình an, hạnh phúc, luôn yêu thương

Đó là niềm vui là nguồn an ủi

Cần thiết nhất cho con cái Chúa.

**

Cảm tạ lòng sủng ái và hồng ân của Chúa

Ban cho chúng con một Tình Yêu chan chứa

Vô biên hải hà và độ lượng của Người

Cùng với tất cả mọi sự, mọi điều và mọi thứ

Tất cả những gì mắt chúng con có thể thấy

Và trái tim chúng con có thể cảm nhận được.

**

Nhân loại chúng con sấp mình cảm tạ

Một Thiên Chúa đấng rất vô cùng

Trong mọi ngày sống của chúng con

Trong mọi phút giây

Cho những thứ chúng con cần

Nhưng mắt không thể thấy

Tay không sờ được nên thiếu cảm nhận

Và tai chúng con chưa có từng được nghe.

**

Nhưng chúng con hẳn hiểu biết rằng:

Những điều mắt chẳng được thấy

Tai chẳng được nghe

Lại là những điều chúng con cần được biết

Được dạy dỗ và được bảo ban

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

**

Nhân Loại chúng con thật sự là giống loài

Yếu đuối đức tin vì có trái tim chai cứng

Mắt để bị che bởi những phù hoa

Cùng những thứ chóng qua

Luôn để bị mê hoặc và sống trong tội lỗi

Luôn vô ơn, bội bạc

Bất nhân và gian ác

Chẳng hề cần biết dâng lời cảm tạ

Đến một Thiên Chúa luôn yêu thương

Đấng sẵn sàng xóa hết mọi tội lỗi

Khi con người biết sám hối ăn năn.

**

Lạy Đức Chúa Cha nhân từ!

Tự bao đời Người đã luôn yêu thương

Cùng nhẫn nại

Phạt chúng con rồi lại bồi đắp yêu thương

Phạt rồi lại thấy thương cảm tội nghiệp

Suốt từ đời cha ông chúng con

Cho đến cả thế hệ của con cháu

Của chúng con sau này.

**

Lạy Thiên Chúa Cha Đấng muôn đời

Toàn năng và hằng hữu!

Chúng con cúi lạy và nguyện xin

Thương ban cho hết thảy chúng con

Ơn khôn ngoan để biết hoán cải

Ban cho chúng con có tấm lòng đơn sơ

Ngoan hiền như chim bồ câu.

**

Chúng con nguyện xin với Đức Chúa Cha!

Vì lòng từ bi và hằng Thương Xót

Thương ban cho chúng con luôn biết sống:

Trong tâm tình cảm tạ, tri ân

Và biết ơn Cha

Hằng ngày, hằng giờ và mọi phút giây

Trôi qua trong cuộc sống (của từng người)

Rất tạm bợ ở nơi trần gian này.

**

Để mai sau chúng con có được

Cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu, muôn đời

Là cùng đích để được lên Thiên Đàng

Sẽ là nơi cho tất cả chúng con

Khao khát Tìm Về Chúa Ơi!.

**

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

20 tháng 6, 2021

***

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

https://www.youtube.com/watch?v=GRXVWFARZug

(Đấng Cứu Tinh)

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.