LÀ CON CÁI CHÚA CHÚNG TA KHÔNG NÊN COI THƯỜNG AI NHƯNG HÃY GIÚP NHAU

LÀ CON CÁI CHÚA CHÚNG TA KHÔNG NÊN COI THƯỜNG AI NHƯNG HÃY GIÚP NHAU

(Sống Mùa Chay)

Tuyết Mai

Buồn thay cho thành phần giàu có kiêu ngạo, coi trời bằng vung, xem thường mọi người vì có chút quyền hành trong tay; dù chỉ là một chức nhỏ trong làng, trong ấp hoặc trong xã nhưng cảm thấy muốn ra oai với tất cả mọi người.

Một phần cũng vì họ luôn được họ hàng tâng bốc thái quá để dễ dàng cậy dựa như câu: “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Còn người ngoài có ý muốn nhờ vả thì tìm tới kết thân như câu “Thấy người sang bắt quàng làm họ”.

Chứ thật tình thì người thành công và giàu có thì họ lại sống rất khiêm nhường, kín đáo và ít muốn có ai biết tới. Thưa thường là vì những người này họ đã từng trải đời, trải qua biết bao nhiêu thất bại nhưng kiên nhẫn để học khôn và để chờ thời.

Vốn thành phần làm giàu cách nhanh chóng qua sự luồn lách, phạm luật, buôn hàng lậu và trong nhà chứa đầy hàng giả và hàng lậu thì họ xem người chẳng ra gì đâu; nói chi đến tôn trọng và nể vì ai ngoài những người đang chỉ huy họ và ngang họ.

Xưa Chúa Giêsu dạy dân Ngài bài học của một Lazaro ghẻ chóc và người giàu có ngày ngày mở tiệc linh đình đã làm ngơ với cái đói rách của anh Lararo ngồi trước cửa nhà xin ăn. Chỉ có thế mà người giàu có ấy đã phải chết mất linh hồn thì huống chi những người giàu có kiêu căng khi họ chỉ biết sống ích kỷ cho riêng họ. Làm sầu khổ đến những người dưới quyền làm công vì sự ăn lời cắt cổ, lấy của người làm của mình cộng cưỡng hiếp người cách dã man và đầy thú tính.

Ước gì tất cả mọi người chúng ta dù giàu có hay nghèo khó nhưng luôn có được trái tim giống Chúa Giêsu. Để mục đích và cùng đích là sống cho cuộc sống ở đời sau. Cuộc sống mà sau khi linh hồn lìa khỏi xác mới là quan trọng và là thiết yếu … Vì cuộc sống ở trần gian này chỉ là phù du, như hoa sớm nở tối tàn, rất tạm bợ và rất gian dối. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

25 tháng 3, 2021

***

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

https://www.youtube.com/watch?v=1jW2X3K2OhA

Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.