XIN MẸ MARIA GIÚP CHÚNG CON BỎ ĐÀNG TỘI LỖI

XIN MẸ MARIA GIÚP CHÚNG CON BỎ ĐÀNG TỘI LỖI

Tuyết Mai

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Xin giúp chúng con bỏ đàng tội lỗi

Biết ăn năn sám hối chừa tội

Cùng làm việc đền tội cho xứng.

–*–

Xin giúp chúng con biết nhìn xa

Biết thời giờ Chúa ban cho có giới hạn

Để sống một cuộc đời đổi mới

Mới trong cách sống có tình người.

–*–

Mới trong cách cư xử có yêu thương

Chứng minh cho thấy có Chúa ở cùng

Hoàn toàn đổi mới khác với con người cũ

Biết sống chia sẻ, chia sớt với người nghèo.

 

**

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Xin Mẹ mở mắt chúng con ra

Để thấy thời giờ nhanh chóng qua

Để thôi sống lì mãi trong tội.

–*–

Cái tội ganh ghét người, kiêu ngạo

Tội khinh người, tội nói hành nói xấu

Tội tham lam cùng bao nhiêu tội khác

Đã làm cớ cho chúng con sống xa Chúa.

–*–

Phạm tội tà dâm dẫn đến loạn luân

Tội ham sắc, ham tiền, ham danh lợi

Lấy quyền lực ức hiếp, chiếm đoạt của người

Cùng giết chết bao nhiêu người vô tội.

 

**

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Xin cho chúng con sớm nhận ra

Những tội lỗi chúng con từng lỗi phạm

Sống sai trái nhưng hoài cố chấp.

–*–

Xin sửa đổi chúng con trở nên hiền hòa

Biết sống khiêm nhường và hòa nhã

Biết sống công bằng và bác ái hơn

Để thấy tất cả mọi người đều bình đẳng.

–*–

Xin Mẹ sửa đổi tâm tánh chúng con

Để biết nói những điều tốt lành

Biết nói lời xin lỗi, biết nói lời cảm ơn

Biết nhận lỗi và xin người tha thứ.

 

**

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Được thế thì mọi gia đình đều hạnh phúc

Xã hội sẽ bớt đi nhiều hiểu lầm

Bớt những hiềm khích, bớt thù hận

Thì cả thế giới sẽ không còn có chiến tranh.

–*–

Nhưng nếu chúng con không có Mẹ

Thì dễ dàng gì chúng con chịu nhịn nhau

Dễ dàng gì chúng con không ẩu đả

Vì rằng con người thì ai dễ chịu thua ai.

–*–

Nhưng với hiện tại thì thời giờ là cấp bách

Cho những ai đang nhiễm dịch Covid-19

Đang thoi thóp trong nỗi sợ tột cùng

Rằng không biết linh hồn mình sẽ đi về đâu?

 

**

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Xin Mẹ thương hết thảy đàn con hư hỏng

Cho những ai mà hiện giờ

Mắt còn mù, tai còn điếc, miệng còn câm.

–*–

Vẫn sống đắm chìm trong tội lỗi

Dù cái cho cái chết nó nằm ở trước mặt

Nhưng vì lòng của chúng con đã ra chai lì

Như người nghiện ngập có lúc nào tỉnh?

–*–

Dẫu vậy nhưng xin Mẹ thương tình

Che chở chúng con cả những lúc yếu đuối

Nhất là những lúc bị sự dữ khống chế

Là lúc mà chúng con cần Mẹ nhiều nhất …

Mẹ ơi!!!. Amen.

 

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

25 tháng 1, 2021