72 TÔNG ĐỒ ĐƯỢC CHÚA SAI ĐI ĐÃ LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA

72 TÔNG ĐỒ ĐƯỢC CHÚA SAI ĐI ĐÃ LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA

(CN TN XIV, Năm C)

Tuyết Mai

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

“Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. (Lc 10, 1-9 hoặc 1-12. 17-20).

——————————————————————————

** Chúng tôi rất tâm đắc bài Phúc Âm của tuần này trong sứ vụ của 72 tông đồ Chúa Giêsu tuyển chọn thêm sau này để ra đi với duy nhất một sứ mạng là loan báo về Nước Thiên Chúa đã đến gần. Và họ trở về trong hân hoan, trong vui mừng vì cả ma quỷ cũng phải vâng phục các ông. Có nghĩa là sao? Thưa có nghĩa là không có một tông đồ nào trong số 72 ông mà bị vấp ngã cả. Trong thời gian mà Chúa Giêsu nhìn thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp.

** Cũng cho chúng ta một hy vọng rất lớn ấy là Thiên Chúa Người luôn gìn giữ các tông đồ mà Chúa tuyển chọn dù họ được sai đi như con chiên ở giữa sói rừng. Do đó chúng ta hãy nên bình tĩnh và bình an sống trong Chúa vì có phải những ai sống trong Người thì sẽ không bị sói dữ ăn thịt, hay không đi ra ngoài phạm vi mà không an toàn. Có nghĩa là thay vì nhận công tác để đi Rao Truyền Tin Mừng của Chúa thì lại chểnh mảng không làm mà đi tìm vinh quang tà lực của thế gian, để cho thú vui bị mê hoặc và tự dẫn xác mình đến cửa của hang sói!?

** Trên mọi hình thức nào đó mà tông đồ của Chúa ai hiện chỉ thích sống trong nhà mát vì sợ nắng, sợ mưa, sợ phải đụng đến người cùi, người nghèo khổ bệnh tật cùng sợ gian khổ vì không thích đầu phải phơi trần dưới cái nắng nóng, nói chi đến lội nước tới lưng để đi cứu trợ cho ai, v.v… thì người đại diện của Chúa trong giáo hội là đức giáo hoàng Francisco đương kim, ngài đang dần dần thay đổi chiều hướng duy vật của các tông đồ hiện nay, trên khắp cùng thế giới.

** Chính ngài đã từng ngày cố gắng hơn nữa để sống làm gương chứng minh cho các tông đồ thấy việc làm tích cực ấy là hãy ra khỏi sự thoải mái mà đến với người nghèo khổ, già nua bệnh tật luôn rất cần sự quan tâm của các tông đồ. Vì ngày nay chiên của Chúa ở tại ít ràn bị chủ chiên kỳ thị chỉ vì không cùng chí hướng, gây hiềm khích, gây hoang mang đã làm cho giữa chiên trong ràn chống đối nhau. Một số chiên bị tổn thương nên ra khỏi ràn mà tìm đến ràn khác. Ấy là chưa kể một số chiên của Chúa bị người vô thần bắt giam giữ trong ngục và giết cho chết.

** Ngày nay chắc cũng không khác ngày xưa là chiên của Chúa bị đi lạc nhiều quá, bị đổ bệnh, thất thoát và chết cũng rất nhiều mà chưa được tháo gỡ mọi tội lỗi còn chồng chất. Nhưng điều rất quan trọng và thiết yếu của các tông đồ ấy là các ngài cần phải tỏ ra khiêm nhường như đức giáo hoàng rất yêu dấu Francisco của chúng ta. Kế đến là các ngài cần cho giáo dân thấy sự quan tâm của các ngài trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Để từng con chiên bệnh cũng như mạnh khỏe cảm thấy mình có được sự quan tâm đồng đều như nhau.

** Có thế thì thật không một con chiên nào lại muốn đi tìm ràn khác để lánh nạn hay còn mơ mộng ra khỏi ràn để đi thám hiểm ở phương trời xa mà nguy hiểm luôn rình rập, không biết chết ở lúc nào? Để tất cả mục tử và chiên luôn sống trong yêu thương nếu có thi đưa thì chỉ cần thi đua nhau sao cho được giống như câu Chúa dạy ấy là “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Amen.

**

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

7 tháng 7, 2019

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.