CHÚA THÁNH THẦN TÌNH YÊU MUÔN ĐỜI

Tuyết Mai

Lạy Chúa Thánh Thần! Người là Đấng ban sự sống và tình yêu cho tất cả. Cho con người, động vật, hoa quả đồng nội và mọi sinh linh hiện hữu trên trái đất này cùng cả vũ trụ xa xôi. Chúng con là giống loài duy nhất được Thiên Chúa tác tạo nên hình ảnh giống Thiên Chúa Cha và được ban cho trí thông minh để biết suy nghĩ phải, trái; tốt xấu nhất là biết yêu thương và có lòng cảm mến.

Chúa Thánh thần là Đấng mà có ít người nghĩ đến để mà cảm ơn, lẽ đương nhiên là sau Chúa Cha và Chúa Con Giêsu. Bởi con người ít có học biết là Chúa Thánh Thần đều hiện diện trong Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Cha đã nhờ Chúa Thánh Thần mà tạo dựng nên con người và ban cho con người có được sự sống. Chúa Con Giêsu cũng nhờ Chúa Thánh Thần để làm nên mọi sự theo ý muốn của Chúa Cha và Chúa Con. Ba ngôi cùng là một mà chúng con học biết trong Giáo Lý lớp vỡ lòng từ thuở nhỏ. Người đã tác động trên mọi hình thức của sự yêu thương và bác ái. Người cũng đã tác động trên nhiều người thiếu đức tin hoặc là người vô thần chưa từng được học biết về Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà họ nhận thấy biết Người qua việc được đánh động từ sự cảm thông cách siêu nhiên, vô hình; trực tiếp hay gián tiếp. Từ trái tim chai cứng mà giờ thành mềm mại, biết rung cảm trước những tình cảnh bất công trong xã hội đã có từ lâu.

Chúa Thánh Thần Người luôn làm việc thật đắc lực để chỉ mong con cái Chúa được nhận biết Chúa từ đông sang tây và danh thánh Thiên Chúa được cả vũ trụ đón nhận. Nên chúng ta, con cái Chúa, rất nên nhớ đến Người để cảm tạ và nhất là không nên loại bỏ Người ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Như Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ là sau khi Chúa về trời thì Chúa Cha sẽ ban cho tất cả được ơn Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ chỉ bảo, hướng dẫn và mạc khải cho các ông (chúng ta) biết mọi điều cần được biết. Từ đó các tông đồ của Chúa sau khi nhận ơn Chúa Thánh Thần, sẽ đi Loan Báo Tin Mừng, đem Lời Chúa đến khắp cùng mọi nơi mà các ngài đi đến, khắp cùng trái đất. Quan trọng hơn cả là mang tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người có cảnh đời bất hạnh: nghèo khổ, cô đơn, bệnh tật, đau khổ và bị xã hội ngược đãi như những người di dân bất hợp pháp không được quốc gia họ đến đón nhận họ; nếu có thì cũng là hình thức bị tù đày để làm việc như nô lệ mà thôi.

***

Lạy Chúa Thánh Thần, Người là ngôi tình yêu Thiên Chúa — xin hãy đến hiển linh trên chúng con. Xin đổi mới chúng con từ trong ra ngoài và xin thánh hóa trên mọi lời ăn cùng cư xử của chúng con ngày nên tốt lành và trong yêu thương, để được nên giống Chúa ngày một hơn. Để chúng con chứng minh cho mọi người biết là chúng con sống theo đúng danh nghĩa là con cái Chúa. Có nghĩa con cái Chúa thì không có ác tâm, không có sự thù hận, ghen ghét, kiêu căng, khoe khoang và làm cớ cho người khác mắc tội. Amen.

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 5, 2023