Việt Nam đứng nhất thế giới

Image may contain: text
Hung To is with Hung TO.

VINH DỰ THAY KHI ĐƯỢC SỐNG DƯỚI CHÍNH QUYỀN CSVN NGÀY NAY. CHÍNH QUYỀN ĐỰƠC THẾ GIỚI TẶNG HUY CHƯƠNG VÀNG: **CƯỚP ĐẤT PHÁ NHÀ ** BÊN CẠNH HUY CHƯƠNG BẠC ** ĐỨNG NHẤT MỌI MỤC **

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.