Ông Trời không đoạt mạng ai. Công an đoạt mạng người dễ như ngồi bàn nhậu.”

V Phung Phung shared Hoa TD‘s post.
Image may contain: text
Hoa TD

“Không riêng Luân, nhiều người đi cung cũng được điều tra viên đưa cho tờ giấy trắng, gạ ký. Chẳng mấy ai đủ gan từ chối. Phần vì sợ, phần vì nhẹ dạ. Ký khống, coi như đã giúp kẻ tống giam mình quyết định số phận và sinh mạng mình. Nhiều bản án tử hình được tuyên dễ dàng từ những bản ký khống mà ra. Thế mới biết, trên đời to nhất, ghê gớm nhất là công an. Chứ không phải ông Trời. Dứt khoát là thế. Ông Trời không đoạt mạng ai. Công an đoạt mạng người dễ như ngồi bàn nhậu.”

Phạm Thanh Nghiên – Những mảnh đời sau song sắt, tr. 84

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.