Chuyện Một Đêm – & Chiều Tây Đô | Ca sĩ: Hoàng Oanh

Chuyện Một Đêm – Hoàng Oanh

Chiều Tây Đô | Ca sĩ: Hoàng Oanh | Nhạc sĩ: Lam Phương

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.