Cựu lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đứng sau các dự án BOT là ai?

·

Nếu như lời tâm sự trên báo Thanh niên là có thật thì cần làm rõ “người nhà” đó là ai? Và ai là “cựu lãnh đạo cao cấp” dù không còn quyền chức vẫn “phủ bóng” để “thâu…
VIETFACT.COM
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.