Một xã hội đạo đức!?

From facebook: Phan Thị Hồng shared Hoang Le Thanh‘s post.

Một xã hội đạo đức!?

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.

Tờ báo lớn nhất Hoa Kỳ – The Washington Post – chạy hàng tít lớn:

In Vietnam, telling the truth is criminal ‘propaganda’

“Tại Việt Nam, nói lên sự thật là tội ‘tuyên truyền’.”

Bài đăng trên tờ báo lừng danh Washington Post về Mẹ Nấm, có tựa đề đầy mỉa mai về nền tư pháp nói riêng và chế độ chính trị nói chung ở Việt Nam, như sau:

“Tại Việt Nam, nói lên sự thật là tội ‘tuyên truyền’.”

Không thể đúng hơn! Câu nói ngắn gọn mà sức mạnh hơn cái tát vào giữa bản mặt.

https://www.washingtonpost.com/…/2a5745d2-923c-11e6-a6a3-d5…

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.