Vai trò của nhà nước nằm ở đâu?

10 hrs ·

Tôi cứ băn từ những người dân khác. Vậy, vai trò của nhà nước nằm ở đâu?

Cái hội liên hiệp phụ nữ mỗi năm tiêu tốn 155 tỷ tiền thuế và vô số các hội đoàn ăn hại khác mà ngân sách phải chi ra 68.000 tỷ để hoạt động mỗi năm, họ đang ở đâu trong những trường hợp này?

Dân đóng thuế nuôi tụi bây là để những lúc như thế này tụi bây lo cho dân chứ không phải là để bọn bây ăn dọng và xây tượng đài, hiểu không hả cái bọn khốn nạn?

(Fb Nhân Thế Hoàng)

Mion.

Không gia đình, nữ công nhân nằm một chỗ chờ chết

http://nld.com.vn/ban-doc/khong-gia-dinh-nu-cong-nhan-nam-mot-cho-cho-chet-20171021104928184.htm

 

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.