Coi chừng gần 100.000 tỉ đồng tan theo mây khói

From facebook: Ngua O Chu
Dân đen lại tiếp tục “chia xẻ với nhà nước” !? È cổ ra mà đóng cho lũ phá nước hại dân chia chác thôi.
Theo báo cáo của các bộ, ngành, tính đến 25.8.2017, có 43 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả, tổng mức đầu tư lên đến 42.000 tỉ đồng. Tính thêm 12 dự án của ngành công thương, con số lên tới 100.000 tỉ đồng.
LAODONG.VN|BY BÁO LAO ĐỘNG
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.