LK Đôi Bóng – Sầu Lẻ Bóng – Lẻ Bóng & LK Con Đường Xưa Em Đi & Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê

Mời nghe nhạc để thư giản

LK Đôi Bóng – Sầu Lẻ Bóng – Lẻ Bóng (Hoàng Oanh, Trúc Mai, Thanh Thúy)

Như Quỳnh & Trường Vũ – LK Con Đường Xưa Em Đi & Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.