. Ai rành về kinh tế tính giúp xem hiệu quả kinh doanh của EVN?

From facebook: Trần Bang‘s post.
Image may contain: sky, cloud and outdoor

Trần Bang

Hôm trước đọc báo thấy Tập đoàn than khoáng sản (TKV ) nợ 100.000 tỷ đã thấy kinh, nay thấy Tập đoàn điện VN (EVN) nợ 486.981 tỷ, gấp gần năm lần (486,98%) TKV thì kinh quá.

1. Như vậy, chỉ riêng hai TĐNN (theo định hướng xã nghĩa) này nợ gần 600 ngàn tỷ đồng, xấp xỉ 30 tỷ đô la.

Đây không là nợ công thì là nợ gì? Nó đã được tính vào tổng nợ công hơn 250 tỷ đô chưa?

2. Ai rành về kinh tế tính giúp xem hiệu quả kinh doanh của EVN?

Theo tui thì lĩnh vực kinh doanh điện do EVN độc quyền, nhiều hạng mục đã hết khấu hao nhưng vẫn còn khai thác (như một số nhà máy Thủy điện và đường truyền tải… ) thì một người kinh doanh tồi cũng phải đạt lợi nhuận ròng bằng lãi suất trung bình vay ngân hàng thương mại, đúng không?

Ví dụ:

Lãi suất vay ngân hàng thương mại trung bình năm là 7,5% năm.
Lợi tối thiểu trên tổng vốn của EVN, Vốn ( tổng tài sản) 692.216 x 7,5%= 48.455 tỷ
Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu, (692.216 – 486.981) x 7,5%= 205.235×7,5%= 15.392 tỷ

Nhưng lợi nhuận thực tế EVN (kiểm toán) năm 2016 = 5.164 tỷ/205.235 ty (vốn chủ sở hữu) = 2,5%, thấp hơn lãi vay ngân hàng 5%.
Nếu tính trượt giá tiền đồng 4% năm thì EVN lỗ 1,5%.

TTO: “Theo kết quả kiểm toán do công ty Deloitte thực hiện, kết thúc năm tài chính 2016, tổng tài sản của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là trên 692.216 tỷ đồng, tăng trên 51.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tuy nhiên, số nợ phải trả lên tới trên 486.981 tỷ, tăng trên 32.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 121.192 tỷ, nợ dài hạn lên đến khoảng 365.788 tỷ đồng (tăng trên 31.000 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước).

Trong khoản nợ dài hạn, khoản vay và nợ thuê tài chính là 360.928 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 327.514 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

EVN còn khoản nợ tiềm tàng khác

Cơ quan kiểm toán Deloitte cũng nhấn mạnh rằng EVN còn có một số khoản “nợ tiềm tàng” khác.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có điều chỉnh trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2016 liên quan đến các khoản nợ tiềm tàng này. Lý do là “giá trị của các nghĩa vụ nợ này không được xác định một cách đáng tin cậy”.

Điều đó có nghĩa là nếu được tính vào cả khoản nợ này thì số tiền nợ của EVN phải lớn hơn so với con số đã công bố ở trên.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, EVN đã ghi nhận khoản lợi nhuận của năm 2016 là trên 5.164 tỷ đồng, tăng cao so với năm 2015 là 4.595 tỷ đồng.”

http://tuoitre.vn/…/no-486981-ty-dong-evn-van-…/1350829.html

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.