LỜI GỌI FATIMA (Phạm Trung) – Thùy Dương

LỜI GỌI FATIMA (Phạm Trung) – Thùy Dương

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917 – 2017)

Xin mời xem nhạc cảnh “Lời Gọi Fatima”

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.