“HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY” – Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

“HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY” – Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.