Sứ điệp Fatima & Mến yêu Mẹ Fatima & Giọt lệ yêu thương & Mẹ mong chờ con – Phạm Đức Huyến – Duy Hân

Trong dịp kỷ niệm 100 Năm Mẹ hiện ra tại Fatima (1917 – 2017), xin phổ biến 4 bài hát mới:

Sứ điệp Fatima -Phạm Đức Huyến, Ca đoàn Thiên Thanh, My La & Thanh Sử solo, Slide show: Duy-Hân

Mến yêu Mẹ Fatima, Phạm Đức Huyến, ca đoàn Sao Mai, Lam Phương Solo, Slide show: Duy-Hân

Giọt lệ yêu thương, Phạm Đức Huyến, tiếng hát: Phương Hoàng, Thanh Sử, Slide show: Duy-Hân

Mẹ mong chờ con, Phạm Đức Huyến, Ca đoàn Sao Mai, slide show: Duy-Hân

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.