SỐNG PHÓ THÁC YÊU THƯƠNG

SỐNG PHÓ THÁC YÊU THƯƠNG THIÊN CHÚA HẰNG NGÀY BAN CHO CON CÁI NGƯỜI ĐƯỢC NO ĐỦ

(Sống Mùa Chay)

Tuyết Mai

Chúng ta hết thảy con cái Thiên Chúa dưới trần ai cũng có được Chúa ban cho lương thực hằng ngày dùng đủ nhưng vì lòng tham lam mà chúng ta vẫn cứ cảm thấy luôn thiếu thốn, luôn thấy chưa đủ, thưa có phải?. Ai không tin thì thử kiểm điểm lại những gì chúng ta có sở hữu, có DƯ trong nhà xem có đúng hay không?.

Khi chúng ta cảm thấy vẫn còn thiếu là vì chúng ta thích muốn có những gì mà chúng ta không cần phải có nhưng thích có để cho giống hay có được bằng chị bằng em chớ sự thật thì ai cũng chỉ cầu cho có được cuộc sống hằng ngày dùng đủ thì hẳn đã đủ như trong kinh Lạy Cha mà Thiên Chúa dạy và hằng ngày chúng ta thường đọc.

Chúng ta cần được biết và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Đấng vô cùng tốt lành của chúng ta là Người không bao giờ lại để cho con cái Người phải bị đói khát bao giờ cả … Nếu hết thảy chúng ta biết sống trong tinh thần tương thân, tương ái và biết sống quan tâm đến nhau. Cần thiết để hiểu rằng Thiên Chúa Người tác thành ra chúng ta mỗi người mỗi vẻ, khác nhau từ diện mạo cho đến khả năng chuyên môn và còn khác nhau trên nhiều phương diện khác nữa.

Người thì được Thiên Chúa ban cho khối óc thông minh để chia sẻ sự thông minh ấy cho nhân loại con người ngày có được cuộc sống văn minh hơn. Để con người đỡ vất vả hơn, có cuộc sống khỏe mạnh, trong lành hơn nếu ai cũng biết thôi xả rác. Người thì Chúa ban cho có đầu óc kinh doanh nổi trội hơn người là để cống hiến những thành quả do tài năng cá biệt mà đóng góp cho xã hội, cho quốc gia được thêm giầu mạnh và phẩm giá của con người cũng ngày càng được tôn trọng hơn như các nước giầu mạnh ở nước Mỹ và các nước bên Âu Châu.

Còn những ai sống lợi dụng sự thông minh Thiên Chúa ban để tạo thành quả cho riêng mình thì phải trả lẽ với Chúa ở ngày sau hết ngay trên Tòa Thiên Chúa tối cao. Vì người ấy đã sống cả đời thiếu sự công bằng và vô cảm đối với những người khổ nghèo, tật bệnh luôn sống ở chung quanh mà không hiểu rằng sở dĩ Thiên Chúa đã tác tạo ra những người anh chị em khuyết tật là để cho chúng ta phải giúp đỡ họ. Để cùng được cuộc sống “Hằng ngày dùng đủ” mà Chúa đã luôn dạy chúng ta là hãy yêu thương người như yêu chính mình.

Mong thay cho những ai được Thiên Chúa thương cách đặc biệt, cách dư đầy thì hãy thường chia sẻ cho những người không có. Có thế thì chắc hẳn Thiên Chúa không ngừng chúc phúc, trao ban để hết thảy con cái Người luôn được sống trong no đủ, ấm áp và đầy tình người. Để hết thảy chúng ta được cảm thấy cuộc đời trần thế này luôn có ý nghĩa, tốt đẹp tốt lành biết bao cùng luôn sống trong hạnh phúc vì không còn thấy có ai bị người và đời bỏ rơi!.

Cùng xin tất cả chúng ta con cái Chúa đừng ai ăn ở giống như nhà phú hộ giầu có kia là ngày ngày mở yến tiệc linh đình; sự giầu có của anh chẳng phải vì do anh cướp bóc gì của ai nhưng chỉ vì cái tội anh đã sống quá dửng dưng với người nghèo ghẻ chốc là Lazarô hằng ngày bị đói khát ở trước cửa nhà anh. Nên anh đã bị Thiên Chúa quẳng vào Hỏa Ngục đời đời.

Cùng hy vọng rằng những người có cuộc sống giầu có như anh phú hộ kia học biết sự chia sẻ cho người nghèo khổ bất hạnh thì ở cuối đời mọi người cũng sẽ được Thiên Chúa thưởng ban cho Nước Trời Nơi có cuộc sống muôn đời hạnh phúc bên ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và là Chúa Thánh Thần. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

5 tháng 3, 2017

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.