Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll

Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll

gồm 3 tập:

Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll (Inside world war II) – Tập 1/3

Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll (Inside world war II) – Tập 2/3

Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll (Inside world war II) – Tập 3/3

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.