Hội Thánh là “Hiền thê Chúa Kitô” nghĩa là gì?- Cha Vương 

 Hội Thánh là “Hiền thê Chúa Kitô” nghĩa là gì?- Cha Vương 

Xin Chúa ở bên cạnh và đỡ nâng bạn hôm nay và mãi mãi. Xin một lời cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì những căn bệnh hiểm nghèo nhé.

Cha Vương 

Thứ 5: 16/06/2022

GIÁO LÝ: Nói Hội Thánh là “Hiền thê Chúa Kitô” nghĩa là gì? Chúa Giêsu Kitô yêu Hội Thánh như chàng rể yêu cô dâu. Người liên kết với Hội Thánh bằng một giao ước vĩnh cửu, hiến mình cho Hội Thánh và không ngừng chăm sóc Hội Thánh như chính Thân Thể mình (Ep 5:29). (YouCat, số 127)

SUY NIỆM: Ai có kinh nghiệm về yêu đương thì hiểu yêu là gì. Chúa Giêsu biết và tự coi mình như chàng rể yêu cô dâu bằng tình yêu cháy bỏng và ước muốn cử hành lễ hội tình yêu với Hội thánh là hiền thê của Người. Hiền thê của Người là chúng ta → Hội Thánh. Ngay trong Cựu Ước tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Người đã được so sánh như tình yêu nam nữ. Nếu Chúa Giêsu ước muốn tình yêu của chúng ta thì nhiều khi Người lại phải sống trong một tình yêu khốn khổ, vì có những người không muốn điếm xỉa gì tới tình yêu của Người và không muốn đáp lại nữa. (YouCat, số 127 t.t.) 

❦ Linh hồn tương quan với chi thể thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng như thế đối với các chi thể của Đức Kitô và thân thể Người là Hội thánh. (Thánh Augustinô). 

❦ Yêu mến Chúa Kitô và yêu mến Hội Thánh chỉ là một. (Frère Roger Schutz)

❦ Bạn nghĩ rằng những yếu đuối của Hội Thánh khiến Chúa Kitô từ bỏ Hội Thánh sao? Từ bỏ Hội Thánh sẽ là như từ bỏ chính thân thể mình vậy. (Dom Helder Camara, 1909–1999, người Brazil, Giám mục của người nghèo)

LẮNG NGHE:  Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. (Mc 2:19)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã mời gọi con và tất cả mọi dân nước trở thành chi thể trong Giáo Hội—là hiền thê của Chúa, xin giúp con biết yêu mến Giáo Hội như yêu mến Chúa vậy qua việc tuân giữ các điều Hội Thánh dạy.

THỰC HÀNH: Bạn đã và đang làm gì cho Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương? Mời bạn hãy dành thời gian để giúp cho công việc chung của giáo xứ mình.

From: Do Dzung

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay