TRỜI ƠI! NGƯỜI TA BẮT LÃNH ĐẠO HUAWEI…VẬY MÀ VN LẠI RƯỚC HUAWEI VÀO NHÀ!?

Hoa Kim Ngo shared a post.
No photo description available.
Mạc Van Trang

TRỜI ƠI! NGƯỜI TA BẮT LÃNH ĐẠO HUAWEI, KÊU GỌI CẢ THẾ GIỚI TẨY CHAY, CẢNH GIÁC ÂM MƯU GIÁN ĐIỆP CỦA HUAWEI… VẬY MÀ VN LẠI RƯỚC HUAWEI VÀO NHÀ!?

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.