Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. (Mt 24:29)-Cha Vương

Thứ 6 rồi bạn ơi! Nếu có chuẩn bị đi nghỉ hè ở hoặc “party” đâu thì đừng để Chúa ở nhà nhé.

Cha Vương

 Thứ 6: 14/06/2024 

TIN MỪNG: Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. (Mt 24:29)

SUY NIỆM: Thực hiện hiệp nhất—Thực là một ơn khôn tả, một cuộc hạ cố hiếm có! Một tình yêu vô hạn đặc biệt Chúa ban cho nhân loại! Con lấy gì đền đáp ơn trọng đại, đức ái sâu dày này? Con không thể dâng lễ vật nào đẹp lòng Chúa bằng dâng trót lòng con và khăng khít kết hiệp cùng Chúa. Toàn thân con sẽ khấp khởi mừng, khi linh hồn con được tận hiệp cùng Chúa. Lúc đó Chúa sẽ nói với con: “Nếu con muốn thuộc về Cha, Cha cũng muốn thuộc về con”. Và con sẽ thưa Chúa: “Lạy Chúa! Xin thương ở lại cùng con. Con thành thực muốn ở cùng Chúa”. Tất cả ước nguyện của con là tâm hồn con được hiệp nhất với Chúa. (x. Sách Gương Chúa Giêsu, Q4:13 t.t.)

LẮNG NGHE: Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta. (Is 41:10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa là Tình yêu, con cảm ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho con. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con là Đền thờ của Chúa để làm cho tâm hồn con nên tươi đẹp. Xin cho con ơn khôn ngoan, can đảm và kiên trì để làm chứng nhân cho Chúa trong mỗi việc làm của con hôm nay.

THỰC HÀNH: Đọc và suy niệm Kinh Kính Mến

From: Do Dzung

Ở Lại với Con – Hiền Thục


 

 

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay