MỘT TÂN TÒNG GỐC HOA TRỞ THÀNH LINH MỤC

 Make Christianity Great As Always

Ngày 7/6, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, TGM Giuse Nguyễn Năng đã đặt tay truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế. Trong số này, có tân linh mục Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh, người gốc Hoa.

Điều đáng nói, tân linh mục Cổ Diệu Thanh không chỉ là người gốc Hoa mà còn là một Tân Tòng. Ơn gọi của cha khá đặc biệt. Thuở nhỏ, cha cùng các bạn hay đạp xe tới Nhà thờ Cha Tam chơi. Thế rồi, từng chút một Chúa cảm hoá cậu thiếu niên lúc nào không biết và giờ đây cậu trở nên một linh mục dâng trọn đời mình cho Chúa.


 

Được xem 79 lần, bởi 79 Bạn Đọc trong ngày hôm nay