CỘI NẮNG-Song Như

 

CỘI NẮNG.

Nắng phơi chín sợi tóc ngà

Da khô chùn mối bôn ba ngõ vào

Dẫu sao cũng rất ngọt ngào

Dẫu sao cũng trọn thanh tao vì đời

Mẹ tròn câu hát à ơi

Mẹ tròn chung thủy đầy vơi cội nguồn…

Liverpool.27-12-2022.

Song Như.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay