Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Phim kể về cuộc đời thánh thiện từ nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê Su

    • Cầu nguyện ơn hối cải cho kẻ cướp.
    • Ước ao gia nhập Dòng Kín từ lúc 15 tuổi.
    • Làm những việc nhỏ mọn bằng tình yêu lớn lao.
    • Những thử thách đức tin của thánh nữ.
    • Mưa Hoa Hồng.
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay