MINH TRIẾT CUỘC ĐỜI

MINH TRIẾT CUỘC ĐỜI

“Con đừng nhút nhát khi cầu nguyện,

và đừng coi thường việc làm phúc bố thí.”

(Huấn ca 7:10)

Đây là minh triết cuộc đời

Những bài học sống tuyệt vời biết bao

Tương lai ai biết ra sao?

Chỉ còn có thể ước ao nồng nàn

Khó khăn quyết chẳng đầu hàng

Êm đềm không thỏa mơ màng phiêu du

Mọi người đều phải thiền tu

Chan hòa từ thiện khiêm nhu hiền lành

Giê-su huấn giáo ngọn ngành

Gọi mời xây dựng viên thành phận thân

Sẻ chia huynh đệ vang ngân

Cùng nhau cất bước phù vân cõi phàm

Hy sinh quảng đại hãy làm

Trái tim rộng mở luận đàm hợp hoan

Gia đình chăm chỉ lo toan

Phước ân Chúa đổ nhịp khoan diễm tình!

* Nguyễn Sông Núi

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Jan. 8, 2013)

Anh chị Thụ & Mai gởi

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay