ĐỨC PHẬT MẾN YÊU – LM Ngô Phúc Hậu

Cần Thơ, … 1965

Legio Mariae mời mình đi kẻ liệt. Kẻ liệt là một bà già trên tám mươi tuổi. Bà xin được rửa tội. Mình hỏi bà về một số điểm giáo lý gọi là “những điều cần kíp”.

Rửa tội xong, bà ngước mắt nhìn mình một cách thành khẩn.

– Cha ơi, tôi theo đạo Phật từ nhỏ. Tôi thương Đức Phật quá. Bây giờ tôi theo Chúa, cha cho tôi giữ bàn thờ Đức Phật nha !

Mới 29 tuổi đời và một tuổi mục tử, mình thấy bối rối trước một yêu cầu như thế. Bỗng mình nhớ đến thầy Luca Huy. Thầy Luca Huy dạy mình rằng : “Phải tôn trọng đạo Phật, phải kính trọng Đức Phật” . Chính thầy Huy cũng có một tượng Phật để trên bàn viết. Bà cụ năn nỉ :

– Đức Phật tốt lắm cha ạ. Tôi thương Ngài lắm.

– Tôi đề nghị với bà thế nầy : Chúa thì để trong lồng kiếng, còn Đức Phật là hiền nhân thì để ở kế bên Chúa. Bà chịu không ?

– Tôi chịu vậy đó.

– Bà cứ thương Đức Phật đi. Tôi cũng thương Ngài nữa.

LM Ngô Phúc Hậu

https://gpcantho.com/nhat-ky-truyen-giao-lm-pio-ngo-phuc-hau/#_Toc214885923

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay