CÓ HAI SỰ THẬT…

CÓ HAI SỰ THẬT…

Có hai sự thật: cây phượng bật gốc đè chết học sinh và cổng trường đổ sập cũng đè chết học sinh.

Có hai sự thật: người ta đồng loạt chặt cây phượng để mong không có tai nạn nào trong nhiệm kỳ và dĩ nhiên người ta không đập tất cả các cổng trường.

Có hai sự thật: trẻ em có thể chết “rất có lý do” như vụ Gateway và chết một cách khó hiểu lý do như cái cổng trường đổ sập tại Lào Cai.

Có hai sự thật: một ông ngọng làm bộ trưởng ký tự phong giáo sư cho mình nhưng chưa bao giờ có chút liêm sỉ để nhận trách nhiệm cho nền giáo dục ông ta cai quản.

Có hai sự thật: Ta hoặc chính con khỉ, có thể đưa con khỉ ấy ra khỏi khu rừng…

Chú thích: ảnh internet

MAI QUỐC ẤN

No photo description available.
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay