Có thể thật lòng yêu kẻ thù ?

Có thể thật lòng yêu kẻ thù ?

Đăng bởi pleikly lúc 2:17 Sáng 9/10/12

VRNs (09.10.2012) – CatholicHerald – “Thiên Chúa nói với Môsê: Hãy nói với toàn thể cộng đồng về con cái Israel và hãy nói với họ. Hãy nên thánh, vì Tôi là Đức Chúa, là
Thiên Chúa của ông, là Đấng Thánh”.

Sách Lê-vi tóm tắt các giới răn khác theo giới răn này: Như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta cần nên thánh. Sự thánh thiện mô tả mọi thứ mà Thiên Chúa đặt lên trên sự sáng tạo sai trái. Sự thánh thiện là điều gì đó hơn cả việc giữ trọn lề luật như nô lệ. Nên thánh là
vào trong ý nghĩ và trái tim của Chúa, phân xử như Chúa phân xử, hiểu như Chúa hiểu.

Khi những câu trong sách Lê-vi mở ra, chúng ta bắt đầu đánh giá hố ngăn cách (gulf) giữa thói quen tội lỗi của con người và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nhiều người coi sự thù hằn là cách phản ứng tự nhiên nhất đối với sự thiệt hại mà chúng ta chịu. Sự thánh thiện mà
chúng ta được mời gọi đòi hỏi cách phản ứng khác, đó là cách phản ứng có vẻ đi ngược với bản chất. Bạn không được thù ghét anh em, bạn không được trả thù, bạn không được đố kỵ.

Một trong các hậu quả của tội là xu hướng phê phán thù hận. Sách Lê-vi loại trừ điều này bằng giới răn, được Chúa Giêsu lặp lại, rằng chúng ta phải yêu người như chính mình. Giới răn quá quen thuộc đến nỗi chúng ta có thể dễ dàng làm ngơ sự thay đổi cơ bản của con tim mà giới răn ám chỉ. Tội lỗi khiến chúng ta tự nhận là “trung tâm vũ trụ”, vô tình xác nhận rằng mọi thứ phục vụ chính mục đích của chúng ta. Yêu người như chính mình đảo lộn ý nghĩ này. Đây là sự thánh thiện mà Thiên Chúa đặt chúng ta lên trên tội lỗi, đưa chúng ta vào ý nghĩ và trái tim của Thiên Chúa.

Tiếp theo Bài Giảng Trên Núi, Phúc âm nhấn mạnh hố ngăn cách giữa sự thánh thiện và thái độ tội lỗi đã thâm căn cố đế (ingrained attitudes of sin). Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” có vẻ rất cân xứng. Điều gì đó trong chúng ta bắt đầu nổi loạn khi chúng ta được khuyên không chống lại kẻ độc ác, đưa má cho người ta vả, không chỉ đưa áo trong mà
đưa luôn cả áo ngoài cho kẻ áp bức mình.

Sự không thoải mái mà chúng ta cảm thấy đã ăn rễ sâu trong chúng ta. Chúng ta bị giằng co: sự công thẳng và ân sủng. Đức Kitô không đến thế gian này để đối xử công thẳng với chúng ta. Ngài đến để mạc khải tình yêu của Chúa Cha, một hồng ân vượt trên mọi thứ mà chúng ta đáng hưởng. Bài Giảng Trên Núi mời gọi chúng ta đạt đến sự thánh thiện để đối xử với tha nhân bằng sự độ lượng mà chúng ta đã lãnh nhận. Chỉ bằng cách này thì chúng ta mới có thể nên thánh như Chúa Cha là Đấng Thánh, và hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện.

Chỉ là tự nhiên để cảm thấy bất xứng trước các yêu cầu của Chúa Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi. Chúng ta có thực sự yêu kẻ thù và làm điều tốt cho những người làm hại mình? Thư của thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô đặt yêu cầu của Chúa Giêsu ngược với những ân sủng mà chúng ta lãnh nhận.

“Bạn không nhận ra mình là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần sống trong bạn sao?”. Đó là tặng phẩm của Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể nên thánh như Chúa Cha là Đấng Thánh, độ lượng như Ngài. Thánh Phaolô tiếp tục làm tương phản sự khôn ngoan của thế gian với sự điên dại của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của thế gian đòi hỏi sự công bình. Sự điên dại của Thiên Chúa là ân sủng vị tha. Đây là tính thánh thiện mà chúng ta
được mời gọi.

ĐGM David McGough

TRẦM THIÊN THU

(Chuyển ngữ từ CatholicHerald.co.uk)

 

BẢN CHẤT KINH MÂN CÔI

BẢN CHẤT KINH MÂN CÔI

Rosaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào bản chất, Kinh Mân Côi là một kinh có giá trị tuyệt đỉnh, vượt trên tất cả mọi kinh nguyện khác, xét về ba phương diện sáng tác, diễn xuất và nội dung như sau:

Về phương diện sáng tác: Hai kinh chính họp lại thành Kinh Mân Côi, đó là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng.  Ngoài Kinh Lạy Cha là kinh chính Chúa Giêsu dạy, Kinh Kính Mừng – kinh nòng cốt và kinh chính yếu của Kinh Mân Côi-, là lời ngợi khen của Chúa Cha nói với Mẹ qua sứ thần Gabriel và của Chúa Thánh Thần nói với Mẹ qua bà thánh Isave (Lc
1,41-42).  Kinh Thánh Maria, phần cuối của Kinh Kính Mừng, là lời tuyên nhận của Chúa Giêsu nói với Mẹ qua Giáo Hội, Nhiệm Thể của Người, qua Công đồng chung Êphêsô năm 431.

Còn lời nào giá trị hơn Lời của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Kinh Mân Côi là tổng hợp Lời của Thiên Chúa Ba Ngôi, do đó, đã có một giá trị  vô cùng.  Trong một lá thơ đề ngày 04/04/1970, chị Lucia đã viết như sau: “Kinh Mân Côi là kinh nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất, vì nhờ Kinh Mân Côi, chúng ta chúc tụng Ngài cách tuyệt hảo nhất.”

Về phương diện diễn xuất: Lời Kinh Mân Côi nói chung và Kinh Kính Mừng nói riêng, về
nội dung, chẳng những là lời của Thiên Chúa Ba Ngôi, về hình thức, còn là lời  mà cả trời đất tuyên tụng và tuyên nhận Mẹ nữa.

* Sứ Thần Gabriel là đại diện của các thần trời, đã chúc tụng khen Mẹ bằng lời của Chúa Cha, Đấng đã sai ngài đến với Mẹ (Lc 1,26): “Kính mừng Maria đầy ơn phúc!  Đức Chúa Trời ở cùng Bà.  Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ” (Lc 1,28).

* Bà Isave là đại diện của các thánh, đã chúc mừng Mẹ bằng lời của Chúa Thánh Thần, Đấng mà bà “được tràn đầy” (Lc 1,41) khi vừa nghe lời Mẹ chào: “Bà có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ” (Lc 1,42).

* Giáo Hội là đại diện của con cái Thiên Chúa nói riêng và của loài người đã được dựng nên theo hình ảnh Ngài nói chung, đã tuyên nhận Mẹ bằng lời của Chúa Giêsu là Đầu của mình (Ep 1,22): “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.”

Trong lời kinh Thánh Maria này, Mẹ chẳng những được Giáo Hội, qua con cái mình, trực tiếp tuyên nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, khi họ đọc: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”, gián tiếp, Mẹ còn được con cái mình tuyên nhận Mẹ là Mẹ Nhân Loại nói chung và Giáo Hội nói riêng, khi đọc: “Cầu cho chúng con”, là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi đọc: “là kẻ có tội”, và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, khi đọc: “khi này và trong giờ lâm tử”.

Do đó, còn lời kinh nào giá trị cao cả cho bằng lời kinh mà cả đất trời đồng thanh tuyên xưng và chúc tụng Đấng đã nói tiên tri về chính mình: “Thiên Chúa đã thương đến phận hèn tôi tớ của Ngài; từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48). Khi đọc Kinh Kính Mừng cũng là Kinh Mân Côi, chính là chúng ta hợp với tất cả trời đất cùng lời Thiên Chúa Ba Ngôi tuyên tụng Mẹ của mình vậy.

Về phương diện nội dung: Vì Kinh Mân Côi là lời Thiên Chúa Ba Ngôi chúc khen Mẹ qua các thụ tạo tốt lành của Ngài, bởi thế, Kinh Mân Côi chứa đựng một ý nghĩa vô cùng sâu
xa.  Chính  ý nghĩa vô cùng sâu xa này đã làm Kinh Mân Côi có một giá trị khôn sánh.

(Trích từ Chuỗi Mân Côi trong đời sống hằng ngày của tác giả Paula Hoesl do Trầm Tĩnh Nguyện phóng tác)

nguồn: Chị Nguyễn Kim Bằng gởi

VỀ ĐÂY ĐI EM…& ĐỜI ĐÃ CHO…

VỀ ĐÂY ĐI EM…

Về đây đi em giữa nắng trưa,
Ngồi dựa gốc cây uống nước dừa,
Ngắm đồng mạ mới xanh nhung mượt,
Đếm vạc cò bay điểm lưa thưa…
Ánh vàng len lén xuyên cành lá,
Mây trắng bay bay khuất xóm nhà,
Hồn hoang chậm bước nghe chim hót,
Thanh thản an nhàn cõi lòng ta…
Gió rung nhè nhẹ lung lay tóc,
Ong bướm lững lờ bên khóm hoa,
Đàn ai réo rắt trong xa thẳm,
Khuấy động con tim nỗi buồn qua…
Chiều nay trăn trở mối hoài hương,
Muốn trở về thăm lại vấn vương,
Nhớ nhung đầy lối bùn đất đỏ,
Sâu tận đáy lòng một trời thương…
Liverpool. 4/10/2012.
Song Như.

ĐỜI ĐÃ CHO…

Đời đã cho ta lắm khổ đau,
Sao chẳng cho ta một người nào,
Xoa dịu cơn đau tràn mạch máu,
Để kiếp phong trần bớt lao đao…
Đời đã cho em kiếp nhân sinh,
Sao chẳng cho em lấy chút tình,
Để em an ủi người yêu mến,
Khỏi cảnh lang thang sống một mình…
Đời đã cho em cả con tim,
Để em chia xẻ mọi nỗi niềm,
Thắp lên hy vọng từ vực tối,
Nguồn sống can trường sẽ mạnh thêm…
Đời đã cho em nẻo tương lai,
Chia nhau cùng bước trên đường dài,
Chị ngã em nâng cùng nhau sẽ,
Hạnh phúc tuyệt vời tay trong tay…
Liverpool. 4/10/2012.
Song Như.

Quyền năng tuyệt diệu của chuỗi Mân Côi

Quyền năng tuyệt diệu của chuỗi Mân Côi

Kim Hà

Sau đây là lời chia sẻ của LM Amorth, một nhà trừ quỷ nổi tiếng trên thế giới và là Nhà Trừ Quỷ chính tại Tòa Thánh Vatican:

Lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi?

LM Gabriel Amorth, Nhà trừ quỷ chính (Chief Exorcist) của Tòa Thánh Vatican
viết:

-Một ngày kia, người bạn đồng nghiệp của tôi nghe ma quý nói trong một cuộc trừ quỷ như sau:

“Mỗi một Kinh Kính Mừng giống như một cú đánh mạnh vào đầu tôi. Nếu những người KiTô Giáo biết được quyền năng vĩ đại của Kinh Mân Côi thì sẽ là ngày kết thúc của tôi.”

Điều bí mật làm cho chuỗi kinh Mân Côi rất hữu hiệu là khi đọc Chuỗi kinh này người ta vừa cầu nguyện và vừa suy niệm. Kinh Lạy Cha dâng lên Chúa Cha, Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Mẹ Maria và Kinh Sáng Danh dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Và lời suy niệm nhắm đến Chúa KiTô.

Xin hãy đọc và suy gẫm từng chữ của chuỗi Kinh Mân Côi một cách rõ ràng. Đừng vội vàng đọc theo người khác. Đừng cướp lời kinh của người hướng dẫn. Xin hãy nhớ rằng khi đọc kinh này, chúng ta đang thưa chuyện cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta và thật là vô lễ khi người khác đang nói chuyện mà mình nói leo.

Trong trường hợp lần chuỗi Mân Côi chung thì thường có hai bè xướng kinh tức là nói chuyện. Một bè là người hướng dẫn, một bè khác là những người đối đáp. Khi một bè nói chuyện với Đức Mẹ thì bè kia cần thinh lặng.

Hãy đọc kinh cần thận và đọc với trái tim khi chúng ta suy niệm về các Mầu Nhiệm, rồi áp dụng các Mầu Nhiệm trong đời sống hàng ngày.

Hãy truyền bá phương cách cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi vì đó là lời nguyện quyền năng nhất để trừ quỷ. Lời kinh Mân Côi dâng lên Thiên chúa Ba Ngôi, lên Đức Mẹ và đó là một lời kinh Toàn Hảo.

Mỗi khi đọc một Chuỗi Kinh Mân Côi là ta suy niệm Năm Mầu Nhiệm. Đức Mẹ cùng
đọc kinh với chúng ta, nên Kinh này có thêm quyền năng. Mẹ và ta đọc đến 53
Kinh Kính Mừng.

Đức Chúa Cha đã dùng một người thụ khải để nói với chúng tôi khi chúng tôi đọc
kinh Mân Côi chung rằng:

“ Khi các con đọc câu kinh: ‘Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu cho chúng con
là kẻ có tội. ..’ Thì Đức Mẹ đến ngay bên cạnh các con và cầu nguyện chung với các
con. Và Mẹ không đến một mình mà Mẹ đem theo các thiên thần với Mẹ. Vì Mẹ Là Nữ
Vương Các Thiên Thần nên Mẹ đem rất nhiều thiên Thần đến với Mẹ. Mẹ và Chúa
Giêsu luôn kết hợp với nhau, không bao giờ lìa xa nhau. Và Chúa Giêsu không rời
xa Thiên Chúa Ba Ngôi nên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cùng đến. Và khi Thiên
Chúa Ba Ngôi đến thì tất cả các loài thụ tạo cùng quây quần. Thật là một cảnh
tượng đẹp đẽ và chan hòa ánh sáng mà các con không thể tưởng tượng nổi. Mẹ
Thánh của các con đến với tước hiệu là Đức Mẹ Ban Ơn với đôi tay xòe ra. Những
tia sáng chiếu giãi từ đôi tay Mẹ sẽ xuyên thấu qua thể xác các con, chữa lành
và tuôn đổ trên các con với muôn ơn lành. Đó là ân huệ từ trái tim Chúa Giêsu
đổ xuống từ trên cây thánh giá khi người lính đâm thấu Trái Tim Chúa với ngọn
giáo, chảy qua một máng xối thông ơn tinh tuyền để nhận lãnh ân huệ cao quý ấy,
đó là Đức Mẹ.

Bây giờ nếu các con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi
hay khi các con đọc một kinh Kính Mừng, các con sẽ nhận được một phần của những
ân huệ này. Những ai đến gặp Mẹ Maria và cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi thì
Satan không thể đụng đến họ.”

Thật là một điều kỳ diệu cho những ai siêng năng cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi
với trọn trái tim vì họ sẽ được chúc phúc và được bảo vệ. Lời nguyện của họ
dành cho người khác rất mạnh thế.

Vậy sau khi đọc bài chia sẻ này, xin quý vị hãy khiêm nhường và tìm mọi cách
tốt lành và hoàn hảo để rao truyền việc đọc kinh Mân Côi. Nhờ đó mà Satan không
còn có thể làm hại bản thân chúng ta và gia đình chúng ta được nữa.

Nguồn: Zenit

Kim Hà

nguồn: Sơn Đỗ gởi

CHUỖI MÂN CÔI MẸ GIÚP CHÚNG CON VÀO ĐỜI VÀ VỀ TRỜI

CHUỖI MÂN CÔI MẸ GIÚP CHÚNG CON VÀO ĐỜI VÀ VỀ TRỜI

 

Tác giả: Tuyết Mai

Không ai trên đời yêu con cái của mình cho bằng cha mẹ ruột; tôi kể luôn cả những cha mẹ đã có phạm lầm lỗi trong cuộc đời nhưng rồi vẫn là những cha mẹ hy sinh cả cuộc đời còn lại của mình cho các con.   Tình mẹ thì chẳng cần nhìn đâu cho xa, mà chỉ cần chúng ta nhìn chung quanh nơi ta ở, cũng chứng kiến được rất nhiều người mẹ ngay cả không được lằn lặn mà vẫn nuôi con nên người; một số cũng rất thành đạt và thành công trên đời.

Trong số những người con thành đạt và thành công đó thì thật tình mà đếm xem đã có bao nhiêu người con Cảm Nhận được Tình Yêu và sự Hy Sinh của mẹ đã dành cho mình được sống trong ấm no? Thưa hy vọng cũng còn là con số ít!??.   Vì sao thưa anh chị em? Có phải
tình mẹ yêu con cái của  mình chẳng nề nắng mưa dãi dầu, chẳng sợ người đời cười chê vì mình tàn tật.   Nhất là người mẹ thất học, lam lũ, chỉ biết ngày ngày gánh gồng buôn bán dù trong thúng chỉ chứa đựng những bó rau bó cải, vài trái chanh hay vài trái ớt, v.v…..

Tôi nói thế, dẫn dụ thế để con người chúng ta hiểu rằng: “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng; con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày” thì Đức Mẹ rất dấu yêu của chúng ta cũng thế, cũng nằm chung trong số phận hẩm hiu ấy!.   Chúng ta đâu có biết rằng Mẹ đã luôn tránh cho chúng ta những Hiểm Họa xẩy ra hằng ngày trên đầu của chúng ta, ngay cả cái chết.   Nhưng thật vô tình thay con người chỉ biết dửng dưng và trách móc.   Anh chị em có công nhận có rất nhiều khi chúng ta chỉ trông mong những cái Ao Ước của con người nhưng không biết rằng chúng ta đang trông chờ cái “Tạ” nó rớt thẳng xuống trên đầu mình mà không hay biết? Có người hỏi sao tôi biết rõ thế, thưa vì kinh nghiệm bản thân đã dậy tôi tin làm vậy!.

Thật sự chúng ta có hạnh phúc “lớn” mà chúng ta không biết để mà cảm nhận thế có phải là sự thiếu sót vô cùng trong cuộc đời của chúng ta là được làm con cái Thiên Chúa? Được lãnh nhận bao nhiêu hồng ân của Người qua các phép Bí Tích từ Bí Tích Rửa Tội, Xưng Tội Rước Lễ, và Thêm Sức.   Có phải con người thường thích được dựa dẫm vào những con
người giầu có quyền thế, nhưng sao có thể sánh ví cho bằng tình yêu thương của Thiên Chúa và hiền mẫu vô cùng của chúng ta là Đức Maria?.   Con người giầu có quyền thế khi hết muốn xài chúng ta thì họ Đá chúng ta ra khỏi cuộc đời của họ cách không thương tiếc và có nhục nhã hay không khi họ coi ta chẳng ra gì vì ta chỉ là đám thuộc hạ là gia công của họ mà thôi!.

Đó là con người đối xử với con  người, cách rất tính toán mà tôi muốn nói là cho cả hai bên.   Bên dựa dẫm thì mong cho được chút lợi lộc còn bên giầu có thì muốn cho có đông
thuộc hạ để sinh mạng của họ được vững chắc hơn; vì thuộc hạ có nghĩa tương đương với những bao cát để chắn che những lằn đạn của kẻ thù không có thể trúng vào người họ được, thưa có phải?.   Để kiểm chứng lời tôi nói đó là khi chúng ta coi chuyện phim thì đúng thật là như vậy! Có khi chỉ vì chút lợi lộc nhỏ mà chính ta đã bán rẻ lương tâm của chúng ta, bán vợ bán con, bán cả tánh mạng của mình cùng người thân thương trong gia đình.   Để có được tận hưởng được những chút đam mê, dục vọng, và lạc thú.

Chẳng phải bảo là kinh nghiệm đời tôi đã từng trải qua nhưng không đâu thưa anh chị em! Chẳng phải vì tôi hay hoặc tôi giỏi giang chi để mà tránh né được tất cả mọi cám dỗ thế trần nhưng là vì tôi được Mẹ Maria Yêu cách đặc biệt.   Mẹ đã lo cho tôi suốt quãng thời gian thơ ấu khi mà chẳng một ai muốn lo hay có giờ chăm sóc cho tôi.   Vì cuộc đời tôi không có diễm phúc có cha khi mở mắt chào đời.   Vì tôi đã không có diễm phúc được mẹ ở cạnh luôn vì mẹ tôi bà cũng có cuộc đời riêng của bà!.

Do đó tôi đã thuộc về Mẹ Maria và Mẹ đã không rời tôi đến nửa bước.   Nghiệm ra quá khứ tội lỗi của tôi là những lúc mà Mẹ tập cho tôi không bám nhiều vào Mẹ nữa, để chuẩn bị hành trang cho tôi Đi Vào Đời.   Những tội lỗi của tôi đã phạm thiết nghĩ cũng làm cho Mẹ rất đau lòng và buồn vô hạn nhưng dù vậy tôi biết Mẹ vẫn luôn bên tôi.   Tôi càng lớn, càng già đi thì Mẹ càng buông tay tôi ra nhiều hơn và càng để tôi sống trong Tự Do, cho mọi quyết định trên đường đời của tôi.   Có phải khi chúng ta càng trưởng thành thì càng cảm thấy rằng cha mẹ ta đem lại cho ta mọi phiền toái cho cuộc đời riêng tư của chúng ta? Nhất là khi các ngài thêm nhiều tuổi và thêm nhiều bệnh.

Nhưng nói về cách sống đúng nghĩa  thì các ngài tuổi tác đã già thì bệnh tình nó cũng đi theo là chuyện rất thường tình của Tạo Hóa vì không ai có thể thoát ra khỏi sự tuần hoàn tuyệt hảo của Thiên Chúa (Circle of life)?.   Nhưng chúng ta làm con cái mà quên
công ơn cha mẹ sinh thành cộng dưỡng nuôi thì chính ta mới là có “bệnh”.   Bệnh vô ơn, bội nghĩa, và bội tình.   Do đó khi ta làm con mà có thể đối xử như thế với cha mẹ ruột trần gian thì có đâu mà chúng ta lại không bội bạc và vô ơn với Thiên Chúa và Mẹ Maria của chúng ta ở Trên Trời.

Vì tình yêu Nó có công thức bất thành văn và không bao giờ thay đổi! Có nghĩa nếu ta yêu thương Thiên Chúa và Mẹ Maria thì lẽ tất nhiên ta cũng sẽ yêu thương cha mẹ đẻ của ta rất
nhiều.

Bởi do tôi cảm nghiệm được Tình Mẹ Maria như thế nào thì tôi cũng muốn được chia sẻ cùng anh chị em y như vậy.   Vì khi yêu chẳng ai muốn ích kỷ để hưởng riêng một mình Hạnh Phúc ấy như trong dụ ngôn “5 chiếc bánh và 2 con cá”.   Tình yêu phải cho nó Nở Rộ khắp nơi trong bầu khí quyển vì Nó là nguồn khí quyển trong lành nhất của con người và nhờ Nó mà chúng ta được sống và sống dồi dào khỏe mạnh.

Đối với con người chúng ta thường rất yêu chuộng cái Xấu cái Họa hơn là cái tốt lành như chuộng cách sống thánh thiện.   Vì có phải thánh thiện thì luôn đi ngược lại với sự Dữ (là
ma quỷ và ma chước của chúng)?.   Chúng ta ngẫm nghĩ thử xem bao lâu nữa chúng ta muốn kéo dài cuộc sống hưởng thụ tất cả những gì mà trần gian có thể trao ban cho ta mà không là đại Họa và là cái chết dần mòn, hành thân xác ta theo ngày năm tháng?.   Sao ta không biết chạy đến Người có quyền năng nhất trên hoàn vũ này? Chỉ Người ấy mới có quyền ban cho chúng ta sự sống muôn đời trong sung mãn và trong hạnh phúc vĩnh cửu.   Chỉ có Người mới đảm bảo cho chúng ta cuộc sống hoàn toàn không còn có đau thương (no more suffering).

Theo tôi người mà có thể giúp chúng ta cách trực tiếp nhất để đến được với Chúa chính là Mẹ Maria rất dấu ái của tất cả nhân loại con người.   Hãy chạy đến Mẹ với tâm tình con thảo
và là đứa con khôn ngoan nhất!.   Vì có phải Mẹ mới biết nói gì với Người Cha đang trong cơn thịnh nộ vì con cái quá hư hỏng? Chỉ có Mẹ mới biết dùng lời mà Người Cha cần được nghe; và chỉ có Mẹ mới nhắc nhở Cha nhận ra rằng Tình Yêu mới là những nhịp cầu liên kết đem những đứa con hư trở về sống bên Cha mãi mãi.

Vâng, xin Mẹ Maria giúp chúng con biết dùng Chuỗi Mân Côi rất thường trong đời sống thường nhật của chúng con để là dấu chỉ, là chìa khóa (keys), là xích sắt nối chúng con lại với nhau và với Mẹ.   Là con đường vững chắc nhất để Mẹ dắt chúng con về Sống với Mẹ
muôn đời bên ba ngôi Thiên Chúa là Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh
Thần.   Amen.

 

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(10-04-12)

 

LƯU BÚT,& LỜI YÊU CHƯA NÓI,& CHÈO THÚNG GIĂNG CÂU,

LƯU BÚT,

Nhớ hồi còn nhỏ mới làm thơ,
Viết vội trao em nét chữ mờ,
Bây giờ soi lại rồi mới đoán,
Lời ấy còn không? Hay chỉ mơ…
Anh biết đời trai chẳng như thơ,
Tay cầm súng trận vẽ khói mờ,
Hỏa châu soi sáng niềm thao thức,
Phủ kín hồn anh lúc ngẩn ngơ…
Mong ngày về phép thăm người cũ,
Giữa chốn quê hương sáng sương mù,
Biết đâu còn lại dòng lưu bút,
Mình đọc âm thầm như gió ru…
Bây giờ đôi ngả cách đôi nơi,
Em cũng theo chồng xa cách tôi,
Buồn chi cho chóng phai màu tóc,
Tình đã bay xa mất biệt rồi…
Liverpool.1/10/2012.
Song Như.
Thân tặng các bạn LVC.

LỜI YÊU CHƯA NÓI,

Em ra đi mùa thu buồn da diết,
Để riêng anh khánh kiệt cả con tim,
Đếm lá vàng nhớ em xa biền biệt,
Thương làm sao lại cứ muốn đi tìm…
Trăng đêm nay rơi rụng xuống vũng sầu,
Hồn tương tư vật vã ngấm niềm đau,
Biết trong tâm mình còn nghĩ đến nhau,
Hay quên mất những ngày xưa yêu dấu…
Gió êm êm nhè nhẹ áng mây màu,
Mây bay xa có thấy em ở đâu?
Nơi viễn xứ… tình anh chưa kịp nói
Giờ xa rồi gậm nhấm mối tình đau…
Liverpool.1/10/2012.
Song Như.

CHÈO THÚNG GIĂNG CÂU,

Chèo thúng giăng câu giữa biển khơi,
Đêm nay gió lạnh thấm áo tơi,
Vầng trăng èo uột thêm buồn ngủ,
Mực nhỏ cá con mất cả lời…
Cuộc sống ngư nhân nhiều biến đỗi,
Gió to sóng lớn mạng nhỏ nhoi,
Thương đàn con dại không chăn đắp,
Đành phải hy sinh trọn kiếp rồi…
Có ai hiểu được lòng biển cả,
Sóng nỗi sóng chìm thật bao la,
Đồng tiền kiếm được hao xương máu,
Đổi lấy bát cơm nuôi cả nhà…
Chợ sớm chợ chiều cá mực ươn,
Nhìn con lam lũ thấy mà thương,
Ăn còn chưa đủ mơ đi học,
Kiếp sống cơ hàn nặng sầu vương…
Liverpool.27/9/2012.
Song Như.
Kính bái những ngư nhân chèo thúng câu mực ở Phan Thiết.

Từ một cầu thủ dã cầu trở thành Linh Mục

Từ một cầu thủ trở thành Linh Mục

Thầy dòng Desme (bên trái)

 

Silverado, California: Sau nhiều năm sống trong một thế giới vội vã, luôn luôn ồn ào tiếng nhạc, cuối cùng anh Grant Desme,

một cầu thủ dã cầu đã tìm được an bình trong Chúa.

Vào mùa giáng sinh hai năm trước, anh Desme cùng 7 thanh niên khác đã đến tu viện St Michael , sẵn sàng cho một cuộc sống mới.

Anh Grant Desme đã xin đổi tên và đã được giám mục Eugene Hayes đổi tên là Mathew Desme. Trong vòng hai năm qua , anh Mathew Desme đang là tập sinh của chức vụ linh mục cũng như là một thầy dòng ở tu viện Norbertine.

Hai năm trước, anh Grant Desme là một  cầu thủ xuất sắc của hiệp hội dã cầu thiếu niên The Arizona Fall và đã từng được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2009.

Cũng trong năm 2009, anh đã được đội dã cầu Oakland Athelics chọn và ký hợp đồng năm đầu với số lương 430 ngàn Mỹ kim.

Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, anh ta đã bỏ tất cả, tiền tài danh vọng, để đi học làm một thầy dòng và một linh mục.

 

THIÊN THẦN BẢN MỆNH

THIÊN THẦN BẢN MỆNH

LỄ NHỚ NGÀY 02/10

Tác giả: Lương Văn Liêm

nguồn: Thanhlinh.net

 

Theo niên lịch phụng vụ, ngày 02 tháng 10, Giáo Hội mời gọi con cái mình kính nhớ đến các Thiên Thần Bản Mệnh. Trước là để ta dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Ngài đã ban tặng cho ta những người bạn tuyệt vời, luôn ở kề bên để chăm sóc, gìn giữ, nhắc nhở và bảo vệ ta trên bước đường lữ thứ, kế đến là nhắc nhở ta luôn biết cám ơn các Thiên Thần Bản Mệnh, tâm sự với các ngài, xin các ngài cầu thay nguyện giúp và nhất là ta xin các ngài hướng dẫn ta sống sao cho đẹp lòng Chúa, gìn giữ ta khỏi những mưu mô, chước độc của satan.

Các Thiên Thần Bản Mệnh là ai? Các Ngài có ảnh hưởng gì đến đời sống tâm linh cũng như thể chất của ta? Các ngài song hành và ở bên ta dưới hình thức nào…? Quả thật, đây là những câu hỏi mà gần như ít người quan tâm, bận tâm và tìm hiểu! Ngay như vị thánh Bổn Mạng là vị thánh mà cha mẹ ta chọn cho ta khi ta được chịu phép Rửa Tội, ấy thế mà
nhiều khi ta chẳng nhớ, chẳng biết và không mấy quan tâm!

Phải chăng hình ảnh và sự hiện diện của các Thiên Thần Bản Mệnh chỉ là hư cấu, thêu dệt cho thêm phong phú trong quá trình giữ đạo và sống đạo của người Kitô hữu? Phải chăng các Thiên Thần Bản Mệnh được Thiên Chúa sinh dựng để ngày đêm túc trực bên Thánh Nhan Chúa, luôn dâng lời ca tiếng hát chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, và tô điểm cho ngai tòa Thiên Chúa? Xin thưa, không phải thế, giờ ta cùng tìm hiểu về hình ảnh, nhiệm
vụ của các Thiên Thần Bản Mệnh trước thánh nhan Thiên Chúa và nhất là trong  cuộc sống lữ hành của ta. Để rồi trong từng ngày sống, ta cảm nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta lớn lao biết là dường nào qua sự đồng hành của các Thiên Thần Bản Mệnh. Từ đó, ta luôn hướng về các ngài, xin các ngài giúp đỡ, xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho ta.

Sách giáo lý Công Giáo dạy ta: “Các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, không có thân xác, vô hình và bất tử; đó là những hữu thể có ngôi vị, có lý trí và ý chí. Họ không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện và tôn vinh Thiên Chúa; các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của Ngài để thực hiện sứ vụ cứu độ loài người. (x. sách GLCG 350). Thánh Basiliô cả xác tín  rằng “Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần như đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống”. Trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ tường thuật lại việc các Thiên Thần Bản Mệnh thực hiện mệnh lệnh của Thiên Chúa để bảo vệ, nâng đỡ , dẫn dắt con người nhân loại.

 • Trình thuật của sách Sáng Thế, sau khi con người đầu  tiên là A-đam và E-va phạm lỗi vì nghe theo lời đường mật của satan. Đức  Chúa đã cắt đặt các thần hộ giá canh giữ đường đến cây trường sinh (x.  St.3, 1-24);
 • Sách Xuất Hành Đức Chúa phán với  ông Mô-sê: “ Này  Ta sai Thiên Sứ đi trước ngươi, để gìn giữ ngươi khi đi đường, và đưa  ngươi vào nơi Ta dọn sẵn. Trước mặt người, ngươi hãy ý tứ và nghe lời  người…” (Xh.23,20-21).
 • Sách các Vua quyển 1 trình thuật việc Thiên Sứ đến an  ủi, tiếp tế lương thực cho ngôn sứ Ê-li-a trên đường ông lên núi  Khô-rếp(x.1V.19,1-8)
 • Sách Tô-bi-a trình thuật việc Chúa Sai thiên sứ  Ra-Pha-en đến để đồng hành, dẫn đường cho Tô-bi-a và việc chữa lành cho  thân phụ của Tô-bi-a là ông Tô-bít (x.Tb.5,1-23;11,1-19).
 • Thánh Vịnh 90 trình thuật lại lời xác tín sự hiện diện  của các Thiên Thần Bản Mệnh thực hiện mệnh lệnh của Thiên Chúa bảo vệ con  cái của Ngài: “ Bạn sẽ không gặp điều ác hại , và tai ương không bén bảng tới  nhà. Bởi chưng Thiên Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo  đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ, tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (x.Tv.90,1-16).
 • Thánh Phao-lô trong thư gửi cho giáo đoàn Do-thái đã  viết về các Thiên Thần: “Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc  thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?”(Dt.1,14).
 • Sách Tin Mừng trình thuật rất nhiều về sự hiện diện của  các Thiên Thần (Sứ thần) của Thiên Chúa: Sứ thần truyền tin cho Đức Maria,  ông Dia-ca-ri-a (x.Lc.1,538); Sứ thần truyền tin cho Thánh Cả Giuse  (xMt.1,18-25;2,13-23); Đạo binh các thiên thần hát vang trong đêm Đức Kitô  giáng sinh(x.Lc.2,1-20); Sứ thần loan báo tin vui Phục Sinh (x.Mt.25,1-8);  Sứ Thần giải thích cho các thánh Tông Đồ về sự kiện Đức Giêsu về Trời
  (x.Cv.1,9-11). Đặc biệt là lời dạy dỗ, nhắc nhở của Đức Giêsu về hình ảnh  và vai trò của các Thiên Thần: “ Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai  trong những kẻ bé mọn này, quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên  thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự  trên trời” (Mt.18,10).
 • Giáo Hội xác tín sự hiện diện, nâng đỡ của các Thiên  Thần Bản Mệnh qua lời nguyện nhập lễ kính nhớ các ngài: “ Lạy Chúa! Chúa  sai các Thiên Thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này  được các Ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các Ngài hưởng phúc vinh quang”.

Vâng! Theo ý muốn và tình thương của Thiên Chúa, Ngài đã tác dựng các Thiên Thần, để các ngài trở thành cánh tay nối dài của Thiên Chúa trong việc săn sóc, đồng hành, gìn giữ, nhắc nhở và che chở ta khỏi mưu chước của quyền lực sự dữ, các thiên Thần Bản Mệnh hằng cầu nguyện cho ta trước thánh nhan Chúa, ghi chép tất cả những công việc, tư tưởng, ước
muốn của ta mà dâng lên cho Thiên Chúa.

Mẹ Maria đã mạc khải cho một vị thánh về vai trò của các Thiên Thần bản Mệnh của mỗi người khi họ tham dự thánh lễ. Mẹ phán: “ Khi các con đến tham dự thánh lễ, đến phần vị chủ tế chuẩn bị dâng của lễ. Các con có biết, Thiên Thần Bản Mệnh của các con sẽ thay các con tiến về phía bàn thờ, trên đôi tay của các ngài là những tâm tư, ước nguyện mà các con muốn tiến dâng lên cho Thiên Chúa khi tham dự thánh lễ, cũng có những Thiên Thần tiến lên bàn thánh, nhưng trên tay của các ngài không có chút của lễ nào vì người tham dự thánh lễ không ý thức và đến tham dự thánh lễ một cách máy móc, chia trí, lo ra… Thiên Thần Bản Mệnh của những người tham dự thánh lễ như thế rất buồn và liên lỉ cầu nguyện cho họ” ( trích Mẹ Maria mạc khải thánh lễ).

Có thể nói, rất nhiều người không biết, không hiểu và lãng quên sự hiện diện của các Thiên Thần Bản Mệnh. Các ngài chính là ân sủng, là quà tặng mà Thiên Chúa ban nhưng không cho ta trên bước đường lữ hành. Sự hiện diện của các ngài là dấu chỉ Thiên Chúa luôn ở cùng và ở với ta trong từng ngày sống. Các Thiên Thần luôn hướng dẫn ta trong đời
sống đạo, luôn bênh đỡ ta và gìn giữ ta, nhắc nhở ta mỗi khi ta phạm lỗi bằng tiếng nói của lương tâm. Thế nhưng, nhiều khi ta không nhận ra tiếng nói lương tâm thôi thúc, nhắc nhở ta là tiếng nói của các Thiên Thần Bản Mệnh. Nhiều lần ta thoát khỏi những tai nạn, tai ương trên bước đường, ta không nhận ra chính các Thiên Thần đã bảo vệ, cầu nguyện cho ta, đem lại cho ta sự bình an…!

Nhiệm vụ của Thiên Thần Bản Mệnh là thực hiện mọi công việc mà Thiên Chúa giao phó cho các ngài, dẫu trong đời sống ta thường xuyên vô ơn, lãng quên các ngài, nhưng các ngài không hề bỏ rơi ta hằng ở luôn bên ta, âm thầm bảo vệ, gìn giữ và nhắc nhở ta sống và đi theo đường ngay nẻo chính, giúp ta thực hiện những việc lành phúc đức, hướng dẫn ta
và dắt ta về với Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương con cái mình. Ta hãy nghe lời của Thiên Thần nói với ông Tô-bít và Tô-bi-a khi các ông được người dẫn đường nói cho biết sự thật ngài là Ra-pha-en một trong bảy thiên sứ hằng hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển Chúa, các ông đã hoảng sợ, nhưng sứ thần nói tiếp: “Đừng sợ! Bình an cho các người! Hãy chúc tụng Thiên chúa đến muôn đời! Phần tôi, tôi đã ở với các ngươi không phải do lòng tốt của tôi, mà do do ý muốn của Thiên Chúa….”(x.Tb. 121-22).

Theo dòng lịch sử của Giáo Hội, có rất nhiều câu chuyện kể về những ơn lành và sự đồng hành của các Thiên thần Bản Mệnh. Xin mượn câu chuyện sau để kết thúc đôi dòng suy tư về các Thiên Thần Bản Mệnh

Tại một xứ đạo vùng sâu, vùng xa ở nước Pháp, vào một đêm khi cha sở họ đạo chuẩn bị lên giường nghỉ, bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng kêu cứu xin cha sở tới xức dầu cho một bệnh nhân đang trong cơn nguy tử. Trời khuya, muốn tới nhà bệnh nhân, cha sở phải băng qua khu rừng vắng. Với trách nhiệm và bổn phận, cha sở chuẩn bị tư trang để lên đường.
Khi tới đầu khu rừng vắng, với một thân một mình, bỗng trong tâm trí ngài cảm thấy sợ, lúc bấy giờ ngài nhớ tới Thiên Thần Bản Mệnh, ngài cầu nguyện và xin Thiên Thần đi cùng. Ngài đã đến kịp thời ban các phép và cầu nguyện cho bệnh nhân trước khi bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng.

Thời gian trôi qua khoảng 10 năm.Vào một buổi chiều người ta đến báo cho ngài có một một người rất muốn gặp Cha, người đó là một tử tù sắp bị hành quyết. Ngài vội lên đường. Khi đến nơi, người tử tù nói:

 • Thưa Cha! Cha có phải là cha sở họ đạo X? Vị mục tử gật đầu và hỏi:
 • Sao anh biết tôi? Người tử tù kể lại
 • Thưa Cha! Cha có nhớ vào một buổi tối cách đây 10 năm,  tại khu rừng vắng, vào thời điểm đó, con đang là một tên cướp của, giết  người đang bị truy nã. Con dự tính sẽ cướp và giết bất cứ ai con gặp. Và  rồi con thấy cha, nhưng thật là xúi quẩy cho con, vì cha không đi một mình, con thấy người đi cùng với cha rất đẹp và rất cao to, con chợt nghĩ
  đây không phải là đối thủ của mình nên đành dậm chân, lui gót xa rời con mồi mà mình đã và đang chờ đợi. Rồi anh kể tiếp:
 • Thưa Cha! Con là người có đạo, nhưng con đã sống bê tha  và trở thành kẻ cướp của giết người, giờ đây con đáng bị người đời trừng  trị, xin cha cho con biết người thanh niên đi cùng cha là ai, vì con thấy  dung mạo của anh ta rất khác thường, hiền lành nhưng uy nghi làm con sợ.  Sững lại ít giây, vị mục tử liền trả lời:
 • Chàng thanh niên đó là Thiên Thần Bản Mệnh. Người tử tù nghe thế liền khóc và xin vị mục tử cho anh xưng tội và chịu các phép sau cùng.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết kính trọng, yêu mến và cậy trông vào sự che chở của các Thiên Thần Bản Mệnh là những người bạn mà Chúa đã quan phòng ban tặng cho con trên bước đường về quê trời. Xin giúp con luôn biết lắng nghe những lời nhắc nhở của các ngài qua tiếng nói lương tâm, để nhờ ơn Chúa giúp và sự đồng hành của các Thiên Thần Bản Mệnh mà con luôn sống trong bình an và sống đẹp lòng Chúa bây giờ và mãi mãi.Amen

Sài Gòn, ngày 22/09/2012

Antôn Lương Văn Liêm

Nói Thêm Bớt Có Tội Không?

Nói Thêm Bớt Có Tội Không?

 

Tác giả:Tuyết Mai

 

 

 

“Cái Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” là Điều mà ai cũng biết nhưng rất ít ai tránh được sự nhiều chuyện không xẩy ra khi chúng ta có dịp tụm 5 tụm 7.   Hết nói chuyện nhà mình rồi thì đến nói chuyện thiên hạ.   Nhưng vẫn nhiều nhất chúng ta chứng kiến là ngay tại gia đình trong nhà của chúng ta.   Càng ở đông chung nhau thì lại càng lắm chuyện và càng lục đụcghét bỏ nhau nhiều vì Lời Nói Thêm Bớt của chúng ta.   Có hại lắm không khi Có thì ta bảo rằng Không, mà khi Không Có chúng ta lại bảo rằng Có.

 

Nói Thêm Bớt hay Thêm Mắm Thêm Muối là cái Tội Tày Trời mà ta thường làm thiệt hại rất nặng nề cho anh chị em mình.   Đôi khi ta không thể lường được cái Hậu Quả nó cho sự thiệt hại tầm cỡ như thế nào? Có khi là người vì ta mà bị tù tội bị đọa đầy, mất thanh danh của người, mất sự tin tưởng, mất vợ mất chồng, mất tình gia đình chỉ vì Cái Miệng của chính ta đã Hại người vô tội.

 

Có thể ngay từ đầu ta không cố ý nhưng vì càng Nói thì ta lại càng đi quá xa hay không?.
Hẳn ai cũng biết Lời Nói đã Lỡ thốt ra thì nó có thể đi rất nhanh và rất xa, ngoài Tầm Kiểm Soát của ta.   Vì tánh Xấu của con người là luôn muốn hại người và vui sướng khôn tả khi thấy người bị đau khổ, thì trong ta mới được thỏa mãn.   Vâng, thưa cái ta nó Ác vô cùng.   Cái Miệng Lưỡi con người nó như con Rắn vậy!.   Tôi vẫn không tin lời bào chữa của con người là người ấy có “khẩu xà tâm Phật” có nghĩa người có miệng Rắn nhưng Tâm Hiền như Đức Phật.   Điều này tôi không thể chấp nhận được khi tin rằng Lời Nói phát xuất từ Trái Tim của con người.

 

Người có Tâm Lành sẽ thốt ra những điều Hiền Lành với anh chị em mình trong tinh thần Xây Dựng và Muốn người sửa đổi thì kéo họ vào phòng riêng mà khuyên bảo họ với lòng thành của mình.   Khi ta ăn nói hằn học, thô lỗ, và hiếp đáp người thứ nhất cái Lợi ta chưa thấy nhưng bảo đảm anh chị em phải rất cẩn thận vì Đại Bác Pháo đi thì không lâu Bom sẽ thả từ máy bay xuống thẳng đầu chúng ta đó!.

 

Vâng, thưa Lời Nói không cẩn thận, không suy nghĩ, không lựa lời, không uốn lưỡi 10 lần trước khi nói, thì sợ rằng cả đời chúng ta sẽ gặp toàn hiểm họa mà không hiểu do đâu mà
ra???.   Như bên Đạo Phật họ tin rằng có Nhân Quả.   Đời này làm Lành thì Kiếp Sau sẽ làm người tiếp tục.   Đời này ăn Ác ở Ác thì Kiếp Sau sẽ thành con Vật.   Nhưng chúng ta là con cái Chúa thiết nghĩ nên Lấy Lời Lành mà khuyên người.   Nên Lấy Lời Chúa mà nhắc nhở
lẫn nhau.   Nên lấy cuộc sống của mình để làm Chứng Nhân cho Chúa và dùng Miệng Lưỡi để có thể giúp chúng ta lên được Nước Chúa.   Vì miệng Rắn thì đi theo Chúa Tể của loài Rắn, thưa có phải???.

 

“Lời Nói chẳng mất tiền mua; Lựa Lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Ở ngày sau hết từng người chúng ta, ai cũng có cơ hội để Diện Kiến Tôn Nhan Rất Thánh của Chúa; liệu chúng ta phải ăn nói làm sao với Người.   Amen.

 

 

Y Tá Của Chúa,

 

Tuyết Mai

(09-30-12)

Mở Rộng Trái Tim và Tấm Lòng

Mở Rộng Trái Tim và Tấm Lòng

 

Tác giả:Tuyết Mai

Sỡ dĩ tôi muốn được chia sẻ cùng anh chị em đề tài “Mở Rộng Trái Tim và Tấm Lòng”, đừng cố gắng Cưỡng Lại!.   Vì ở tuổi của tôi bây giờ mới hiểu được điều này thì có hơi trễ đấy!.   Bởi uổng phí quá cả cuộc đời thay vì ta sống trong Tình Xây Dựng thì ta lại làm Hủy Hoại mọi sự Tốt Lành mà Thiên Chúa ban cho con người, Nhiều Vô Số Kể.   Việc gì ta làm Hậu Quả đều không được Lành Mạnh và không Tốt Đẹp theo ý ta muốn, thưa bởi ai trong chúng ta cũng Sống Ích Kỷ hình như đó là cái Vốn Sẵn Có được Cấy Sẵn trong tâm hồn rất tầm thường của chúng ta thì phải? Nhất là những ai luôn thích sống xa Chúa và không muốn Nhận Biết Thiên Chúa.

 

Đây là kinh nghiệm sống một nửa đời người của tôi.   Khuyên anh chị em trẻ đừng đi giống con đường mà tôi đã từng sống qua.   Sự cố gắng của chúng ta là hãy Mở Rộng Trái Tim
và Tấm Lòng của chúng ta ra! Càng lớn, càng to, càng tốt.   Bảo đảm sẽ giúp chúng ta có được cuộc sống ngày qua ngày trong sự thoải mái hơn, thật hơn, và hạnh phúc hơn biết là bao!.   Có ai nhận ra rằng chúng ta đã bỏ qua biết bao nhiêu Cơ Hội, bao nhiêu Dịp May để được sống lành mạnh cùng với anh chị em chúng ta hay không? Cùng mọi tác tạo Chúa tạo dựng nên vì con người và cho con người?.

 

Nhiều lắm thưa anh chị em! Nào là thiên nhiên của mọi Tinh Tú Trời Cao; phong cảnh thiên nhiên Đẹp Hữu Tình; những Kỳ Quan Đẹp như những Bức Họa được Bàn Tay rất Toàn Năng thiết kế và trưng bày; và những Nơi rất đẹp đẽ mà Văn Minh hiện đại của thời nay đã giúp hầu hết tất cả mọi người nhìn ngắm chúng qua hình ảnh trên Internet.

 

Có ai thật sự Rảnh để cảm nhận Sự Rất Cần để Sống của từng giây từng phút chúng ta sống được là Hơi Thở rất nhưng không Chúa ban cho con người hay không?.   Có phải chúng ta rất sợ khi chúng ta không thở được?.   Rồi thì mọi thú vật sống cùng với con người  đầy trên mặt đất, chúng cũng đóng phần rất quan trọng trong đời sống con người của chúng ta nữa!.   Giúp đời sống con người chúng ta thêm phong phú, thêm giầu mạnh về mặt tình cảm, mạnh trong cơ thể, và mạnh trongtinh thần.

 

Như gia súc thì cả đời chúng nuôi sống cơ thể con người.   Chó, mèo là thú vật được nuôi trong nhà giúp cho chúng ta có bạn để ta yêu thương chúng và được chúng yêu thương
lại.   Do đó người ta khuyên chúng ta nếu ai sống độc thân, nhất là ở tuổi già, rất nên cần có chúng quanh quẩn trong nhà để giúp cuộc sống chúng ta quân bình hơn cả hai mặt tinh thần và thể lý.   Điều tôi khuyên anh chị em đây thật tình là như vậy vì khi chúng ta Cởi Mở Rộng Trái Tim và Tấm Lòng là khi ta sống rất thật với lòng mình.   Còn khi mà Cánh Cửa của Trái Tim và Tấm Lòng của chúng ta đóng khép lại thì ta luôn cảm thấy bị Ngộp Thở và Thiếu Cái gì đó rất quan trọng trong đời sống thường nhật của chúng ta.

 

Suy nghĩ thử xem tôi nói Đúng hay Sai?  Sai hay Đúng ở đây không phải là Tiêu Đề để chúng ta cần phải có thời giờ chứng minh, tìm hiểu, hay khảo cứu đâu, chỉ cần chúng ta Thử Cởi Mở xem thì như loại Thuốc Tiên mà chúng ta nhanh chóng tìm thấy được. Vâng, Thuốc Tiên này là Nó tự ở thật sâu trong cùng tận đáy lòng của chúng ta đó! Chỉ cần chúng ta Tháo Gỡ và cắt bỏ Xiềng Xích cho Nó ra thì Nó sẽ thật sự được Tự Do (freedom).

 

Sự sống trong Tự Do để được Mở Rộng Trái Tim và Tấm Lòng của chính mình, cũng giống như nếu ta trước kia ta Ăn cũng chỉ dám ăn có một nửa; ta Thở cũng chỉ dám thở có một nửa; giải nghĩa điều gì cho người rất thân thương của ta cũng giải thích được có một nửa; cái Vui cũng vui được phân nửa.   Thì Sự Sống của chúng ta bấy lâu nay như Bị Ai Đó Xiềng Xích chúng ta lại!?.   Ai đó Gián nửa Miệng, Bịt một lỗ Mũi, hành động cũng Bị Giới Hạn bởi Giờ Giấc, v.v…..???.

 

Vì thế cho nên nếu chúng ta có cơ hội sống trên Quốc Gia có Tự Do, con người được Tôn Trọng, thì tại sao chúng ta không sống hết mình đi? Vì Thời Giờ Chúa ban ai cũng có bằng nhau mà! Nên Xin Đừng Đóng Khép Cửa của Trái Tim và Tấm Lòng.   Nhờ can đảm để Cánh Cửa được Mở Rộng mà chúng ta hết thảy Sống rất thật cho mình.   Không tiếc nuối, không hối hận, không thắc mắc, và nhất là không Sợ Hãi khi được Chúa Gọi Về ở Giờ Sau Hết.   Ngay cả con người dù tánh tình Khó Chịu nhất cũng rất Cần, rất Thích, và rất Yêu những ai có Trái Tim Đẹp, Tấm Lòng Đẹp, và Tâm Hồn Đẹp.   Vì có phải cuộc đời trần thế rất cần những con người Đẹp như thế? Để cuộc đời luôn Nở Hoa, luôn Tỏa Sáng nhờ những anh chị em Tốt Lành này???.

 

Có Đẹp lắm không thưa anh chị em, khi mà một Con Đường Phủ Dầy Bóng Tối mà chỉ cần một cây Đèn Dầu Sáng Tỏa cũng có thể Soi Sáng cho hàng ngàn người nối tiếp đuôi nhau, tay trong tay nắm?.   Và kìa Đẹp quá Ánh Sáng từ cánh trái và từ cánh phải cũng Tỏa
Sáng biết bao nhiêu Ánh Đèn đi cập sát bên nhau.   Để Hướng Dẫn tất cả anh chị em đi trên Con Đường Tìm Về Cuộc Sống Vĩnh Cửu, có Hạnh Phúc Muôn Đời trong Nhà Cha rất Dấu Yêu.   Được Sống bên cạnh Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Maria, tất cả các Đạo Binh, các Thánh, và toàn thể anh chị em Trên Trời.   Amen.

 

 

 

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(10-01-12)

 

Thánh Têrêsa Hài Đồng

Thánh  Têrêsa Hài Đồng

Trầm Hương              Thơ                      10/1/2012                     Vietcatholic.net
Hồn thơ trong trắng dịu hiền
Vẫn thường mơ tưởng làm tiên trên trời
Bay lơ lửng khắp mọi nơi
Đem mầu nhiệm lạ tuyệt vời cứu nhân.
Ai trồng cây Đức tuyệt trần
Gieo vào trong đấy lòng nhân tình người
Vẽ vào hồn nhỏ xinh tươi
Vươn lên mạnh mẽ rạng ngời cao sang
Gia đình lá ngọc cành vàng
Hồn thơ được dạy mọi đàng thương yêu
Tim non lửa mến thật nhiều
Yêu người kính Chúa mọi điều hy sinh
Chúa là tuyệt đỉnh đời mình
ThươngYêu nở đóa hoa xinh cho đời
Lòng mến tỏa khắp mọi nơi
Sáng lên lan tỏa cùng trời quang minh
Ước ao được hiến dâng mình
Làm người tình nhỏ xinh xinh Chúa Trời
Truyền giáo đến khắp mọi nơi
Lửa tim hồng thắm vào đời nhân sinh
Mười lăm tuổi rất trong trinh
Xin Giáo Hoàng chuẩn đăng trình vào tu
Dòng Kín sống rất khiêm nhu
Yêu người mến Chúa chăm chu vẹn toàn
Mọi việc chăm chỉ siêng ngoan
Liên lỉ nguyện ngắm để loan Tin Mừng
Tim yêu lửa cháy bừng bừng
Xin cho Linh Mục chẳng ngừng tiến thăng
Gieo hương Bác Ái Công Bằng
Để cho thế giới thấy rằng đạo ngay
Cuộc đời thơm ngát hương bay
Hôm nay Giáo Hội mừng ngày kính tôn
Tâm hồn tỏa ngát hương khôn
Hoa thơm tinh khiết trường tồn khắp nơi
Tê-rê-sa đã về trời
Hoa hồng sẽ rải mưa rơi khắp cùng
Cha Mẹ Ngài cũng về chung
Một gia đình Thánh khiêm cung trên trời
Danh thơm thánh thiện đời đời
Trên Thiên Cung tỏa sáng ngời dương gian.
01.10. ngày kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Cha Mẹ của thánh Têrêsa đều đã được phong Á Thánh.
Thời trẻ cả hai người đều ước ao đời sống tu trì nhưng bất thành,và
ước ao được dâng tất cả các con lên Chúa và Ngài đã nhận lời.
Tất cả những người con của hai người đều đi tu.

Bằng chứng Chúa Giêsu hiện hữu

Bằng chứng Chúa Giêsu hiện hữu

Tác giả Tiến sĩ ADRIAN ROGERS (*)

 

 

Chúa Giêsu đã bước đi trên thế gian này. Ngài đã sinh ra và chết đi. Làm sao chúng ta biết được? Có ba bằng chứng cho chúng ta biết.

Các thánh

Cv 10:39-41 nói: “Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giêrusalem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Hơn 500 người đã thấy Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại, và đa số những người này đã chết vì đức tin. Người ta có thể sống để nói dối, nhưng rồi họ chết vì cái gì chứ?

Kinh thánh

Cv 10:43 nói: “Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội”. Khi tác giả nói “các tiên tri”, tác giả đang nói về các ngôn sứ từ sáng thế tới ngôn sứ Malaki (nhớ rằng hồi đó chưa có Tân ước).

Sách Sáng thế, chương 3, nói về Đấng sẽ đạp dập đầu con rắn. Sách Sáng thế, chương 12, nói về Đấng đó đến từ dòng dõi Áp-ra-ham. Trong Sáng  thế 22, chúng ta đọc về việc hiến tế Isaac trên núi, nơi mà sau đó Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Toàn bộ sách Lê-vi đầy những hình ảnh về việc hiến tế đổ máu để cứu khỏi tội lỗi. Trong Thánh vịnh 22 có những lời tiên tri về Chúa Giêsu chịu đóng đinh: “Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan. Nghe cổ họng
khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, chốn tử vong Chúa đặt vào…Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài; chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn…”
. Trong Mikha 5:2, nói rõ Chúa Giêsu sẽ sinh ra tại Belem: “Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en”.

Tôi có thể tiếp tục, nhưng cuối cùng là: Có kế hoạch cứu độ trong Kinh thánh và qua Máu cứu độ của Thiên-Chúa-Làm-Người, tức là Đức Giêsu Kitô.

Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần dùng Lời Chúa và nói: “Amen. Điều đó đã được viết. Đó là sự thật”. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi không phải cố gắng thuyết phục bạn tin Chúa Giêsu. Nếu tôi có nói điều gì để thuyết phục bạn thì có thể có ai đó nói bạn ra khỏi đó!

1 Ga 5:9-11 nói: “Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta
sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người”
.

TRẦM THIÊN THU

(Chuyển ngữ từ Jesus.org)

(*) Qua đời ngày 15-11-2005.

nguồn: Maria Thanh Mai gởi

Những thiên thần hộ mệnh âm thầm

Những thiên thần hộ mệnh âm thầm

 

Trong đời thường, đôi khi chúng ta nhận được sự trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp của
một cộng đồng hay cá nhân nhưng chúng ta không biết hoặc chỉ biết sau một thời
gian. Trong cuộc sống tâm linh cũng thế, có những cá thể vô hình đã giúp đỡ chúng ta trong một số tình huống. Các cá thể này có thể là các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần của Thiên Chúa. Sự giúp đở này không chỉ thuộc lãnh vực tâm linh, mà còn thuộc lãnh vực trần thế.

Các thiên thần là ai? Các thiên thần là những thần khí, chuyên lo phục vụ, được sai
đi giúp ích những người sẽ thừa hưởng phần rỗi. Các ngài tồn tại trong một không gian nằm ngoài sự nhận biết của tri giác chúng ta.

Trong Tân Ước, thỉnh thoảng các ngài được đề cập đến, và chúng ta nhận biết các vai
trò của các thiên thần qua các đoạn văn này:

§        Chăm sóc loài người và chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa ( Mt 18, 10).

§        Các thiên thần có đời sống độc lập với nhục thể (Mt 22, 30)

§        Các thiên thần tham gia điều hành trong ngày cánh chung (Mt 13, 39).

§        Chia sẻ niềm vui khi thấy một người tội lỗi quay về ( Lc 15, 10).

§        Mang sứ điệp của Thiên Chúa đến loài người (Lc 1, 19).

§        Dẫn đưa linh hồn người công chính vào chốn thiên cung ( Lc 16, 22)

§        Dâng lên Thiên Chúa lời kinh của các thánh (Kh 5, 8).

 

Rõ ràng, giữa con người và các thiên thần có mối dây liên lạc mật thiết. Các ngài
là công cụ mà Thiên Chúa tạo ra nhằm trợ giúp, cho mỗi chúng ta trên con đường
lữ hành ở trần thế, trước khi về quê Trời. Công việc của các ngài thực hiện, đa phần diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ.

Chắc chắn chúng ta đôi lần đã được các ngài, khi thì truyền tải các thông điệp của
Thiên Chúa, lúc thì trợ giúp chúng ta trong những lúc gian nguy. Nhưng do bị
giới hạn của việc nhận biết thông qua các tri giác, nên vô tình chúng ta không
nhận ra những trợ lực vô hình hoặc chỉ  lờ mờ nhận ra. Trải nghiệm vấn đề
này thường mang đậm tính cá nhân. Sự thông tri là đặc ân mà Thiên Chúa dành ban
cho những người khá đặc biệt. Nhiều khi tại một thời điểm, có nhiều người xung
quanh nhưng chỉ một số ít người là được cho thấy, nghe.

Lạy Thiên Chúa, vì vẫn luôn yêu thương loài người, nên Ngài sử dụng các thiên thần  để bênh vực, che chở chúng con, mọi nơi, mọi lúc. Nhân lễ kính các tổng lãnh thiên thần,
chúng con xin cám ơn sự trợ giúp âm thầm của các ngài. Và xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với những ân phúc mà chúng con đã lãnh nhận
.

 

G. Tuấn Anh.

nguồn: Maria Thanh Mai gởi

Thiên Chúa Thiện Hảo Đến Nhường Bao

Thiên Chúa Thiện Hảo Đến Nhường Bao

(CN 26 TN, Năm B)

 

Tác giả:Tuyết Mai

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được
vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”. (Mc 9, 37-42. 44. 46-47).

Ấy chết xin anh chị em đừng có hiểu ý cạn là Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta trở thành tật nguyền, vô dụng, và là thành phần ăn bám vào xã hội.    Nhất là trong cái thời xa
xưa của cha ông chúng ta rất cần đến công việc tay chân, để cho công việc đồng áng, trồng trọt, lưới cá, thợ mộc, thợ nề, v.v…. Như nghề Thợ Mộc của Thánh Cả Giuse Dưỡng Phụ của Chúa Giêsu; như nghề chài lưới của 12 Tông Đồ của Chúa; mà Ngài Giêsu thường đem các nghề này ra để dẫn dụ dậy dỗ cho con cái của Ngài dễ hiểu.

Tôi nghĩ sở dĩ Thiên Chúa chúng ta phải dùng hình ảnh mạnh mẽ để có thể gây ấn tượng khó quên, cố ý hăm dọa và ngăm đe là vì con cái Chúa quá chai lì, rất khó dậy chăng?.
Chứ một Thiên Chúa vô cùng Thiện Hảo và rất Nhân Lành như Người đâu lại nhẫn
tâm muốn nhìn thấy hết thảy con cái của Người đánh mất đi cái Đẹp, cái Toàn Mỹ,
lại là do chính bàn tay quyền năng của Người tác tạo nên.   Phà hơi thở của người vào để ban cho chúng ta có được Sự Sống và Người đã rất thỏa mãn, nên sau đó Người đã nghỉ ngơi.

Ai trong chúng ta đây đã từng bỏ rất nhiều thời giờ và công sức cho một Công  Trình Xây Dựng và Xây Cất Vĩ Đại, cống hiến cho con người và vì con người, sau đó tự hủy hoại Công Trình Đẹp Đẽ ấy đi bao giờ?.   Ai lại không hiểu rằng làm con người qua bao thời đại, từ thời của hai ông bà Adong và Evà, đều đã sống chìu theo Tội Lỗi và tấm thân hay chết này; thử hỏi nếu Thiên Chúa chúng ta Người Ác như thế thì thế gian này còn mấy ai được nguyên vẹn và sống cho được?.

Người thì bị Mù hết cả hai con mắt nhưng ai cấm cho hai cái bàn tay không được mò mẫm làm nên dịp tội? Người thì bị cụt hết cả hai cánh tay thì ai cấm hai cái chân và hai con mắt chúng không làm nên dịp tội? v.v….. Giả như tất cả chúng ta hiền lành chơn chất tới cái độ
Sợ Hãi nghe theo Lời Chúa dậy ấy như trên thế giới hiện nay vẫn còn những Nước bên Trung Đông giữ những Lề Luật của Chúa răm rắp và khe khắt; thì hóa ra Thiên Chúa của chúng ta lại không Nhân Lành, không Yêu Thương, và không Tha Thứ Tội cho chúng ta hay sao?.

Có phải chính Người Dậy chúng ta là Sống luôn Tha Thứ cho nhau như Người hằng Tha Thứ Tội Lỗi cho con cái của người?.   Lời Chúa thì xưa nay hay bị hiểu cong queo và đi ngược lại
với Ý Tốt Lành của Người. Xin được hỏi nếu con người phạm tội nhưng sau đó biết Ăn Năn Sám Hối trở lại thì lấy mắt đâu để thấy người cùng khổ mà thương mà cảm?.   Lấy tay đâu để cho đi hay san sẻ của cải của mình có dư? Lấy chân đâu để đến được tận nơi?.   Chúa đâu có muốn vì tội nhất thời mà biến hết thảy chúng ta hay toàn thế giới trở thành những con người đui mù, câm điếc, què quặt, sứt mẻ, hay nằm chờ chết …. Thì Chúa lấy ai để mà làm
Bác Sĩ, Dược Sĩ, Y Tá, hay người Hảo Tâm với Trái Tim và Tấm Lòng thật lớn, nay cũng đã ra phế nhân?.

Nhìn quanh không khác nào cả thế giới vừa mới trải qua Chiến Tranh của Bom Nguyên Tử.   Có phải đường lối Chúa dậy con người cũng y như cha mẹ dậy con cái trần gian khi chúng bướng bỉnh và hư hỏng thì không gì hay hơn cho bằng là chúng ta đem những hình ảnh sợ
hãi có thật mà hù dọa chúng hay không?.   Ai mà không sợ hãi nếu bị mù mắt chứ!.   Ai lại không sợ bị cụt hai cánh tay, có đau đớn lắm không khi chính mình chẳng làm gì cho mình được, và có tệ hơn hay ngang bằng với khi mất cụt cả hai cánh chân?.   Chẳng lẽ Thiên Chúa của chúng ta Người không biết Cảm Thương là gì!?.

Có phải chúng ta đã từng chứng kiến cảnh Chúa Giêsu chết treo trên Thập Giá để Cứu Chuộc nhân loại? Cũng không ngoài mục đích Muốn Dậy con cái Người nên Tốt Lành và Thánh Thiện hơn?.   Không gì Tốt Lành, Hữu Hiệu, và Lợi Ích cho bằng là hằng năm
tất cả con cái Chúa được Sống Lại hay được Chúa Nhắc Nhở để Sống Ăn Năn Chừa
Cải Tội, suốt 40 ngày Chay Thánh.   Để chứng kiến Tình Yêu Thương Thiên Chúa rất Yêu Thương con người nhân loại đến là nhường bao.

Do đó để giúp chúng ta thấy Thiên Chúa Người luôn Thiện Hảo và Nhân Lành là qua những Gương Thánh xưa có cuộc Sống Sa Đọa, Tội Lỗi, và ngay cả rất Độc Ác như Thánh PhaoLô Trở Lại.   Sau khi bị Chúa cho ngã ngựa ngài trở nên vị Thánh có cuộc sống đẹp lòng Chúa và cho chúng ta biết bao nhiêu bài học Giá Trị của ngài.   Kế đến là Thánh Phanxicô Khó Nghèo cùng nhiều Thánh khác tương tự.

Lậy Thiên Chúa vô cùng Yêu Thương! Giúp chúng con hiểu sâu hơn những Dụ Ngôn và Lời Quyền Năng của Chúa, để chúng con lưu ý (alert) hơn nữa những gì là Tội để chúng con Chừa Cải.   Cho chúng con nhận biết Chúa luôn ở rất gần để chúng con luôn biết chạy đến Chúa cho mọi sự mọi điều chúng con Cần.   Để được Chúa Gội Rửa Tâm Hồn luôn què quặt và bệnh hoạn của chúng con.   Biết luôn Cảm Tạ Thiên Chúa cho mọi Ơn Lành Chúa ban mà chúng con đã biến chúng thành Điều Dữ và Điều Xấu.

Giúp chúng con sống trong tâm tình Tri Ân Chúa và Thương Yêu người như yêu chính mình.   Nếu chỉ là Hai  giới Răn giản dị có thế mà con người của chúng con có thể ra Tật Nguyền cách Dễ Dàng thế hay sao??.

Lậy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến! Canh Tân đổi mới, đời sống chúng con …. Thêm sức Linh Hồn, bồi thêm Lửa Mến …. Amen.

 

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

http://www.youtube.com/watch?v=2tZRdg0FdNw

(Tình Yêu Chúa Thánh Thần)

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(09-27-12)