Hậu Quả Bi Đát Của Những Kẻ Kiêu Căng – Bài Giảng Sâu Sắc Của Lm Phạm Tĩnh

Hậu Quả Bi Đát Của Những Kẻ Kiêu Căng – Bài Giảng Sâu Sắc Của Lm Phạm Tĩnh

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.