Làm sao YÊU THƯƠNG CÁCH TRIỆT ĐỂ để có được niềm vui trọn hảo-Cha Phạm Quang Hồng

Làm sao YÊU THƯƠNG CÁCH TRIỆT ĐỂ để có được niềm vui trọn hảo-Cha Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.