2 loại thực phẩm hại thận, 4 việc cần làm để bảo vệ thận

Một cậu thiếu niên 17 tuổi thường xuyên bị đau lưng, đi tiểu ra máu, kết quả bị chẩn đoán suy thận. Một cậu bé sao lại có thể bị căn bệnh này được? Dưới đây là 2 loại thực phẩm gây tổn thương thận và 4 việc cần làm để bảo vệ thận:

2 loại thực phẩm hại thận, 4 việc cần làm để bảo vệ thận - Trí Thức VN
M.TRITHUCVN.ORG

2 loại thực phẩm hại thận, 4 việc cần làm để bảo vệ thận – Trí Thức VN

Thực phẩm hại thận: Một cậu bé 17 tuổi thường xuyên bị đau lưng, đi tiểu ra máu, kết quả bị chẩn đoán suy thận. Một cậu bé sao lại có thể bị căn bệnh này?

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, SỨC KHOẺ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.