TRUNG CỘNG VỚI BLACK LIVES MATTER (BLM)

TRUNG CỘNG VỚI BLACK LIVES MATTER (BLM)

  1. Trần Đức Anh Sơn

Anh Son Tran Duc

Cái box trong hình dưới đây nằm trong bài báo “Chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin” của Hữu Nghị, đăng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số 40-2020, ra ngày hôm nay (17/10/2020).

Một câu trong box viết: “Theo The Heritage, hai chi hội [CPA (Hiệp hội Tiến bộ Trung Quốc) ở San Francisco và Boston] có tên trong danh sách đóng góp cho phong trào BLM. Sự gắn bó giữa BLM và CPA, do đó, không chỉ có cơ sở tài chính hay địa chính trị, mà có cả cơ sở lý luận, tư tưởng và đường lối”.

Bàn tay gớm ghiếc của Trung cộng đã thò tới tận Tây Bán Cầu để chọc ngoáy, giựt dây, gây rối loạn nội tình nước Mỹ, thì “quốc gia có chung đường biên giới với các tỉnh Guangxi, Guangdong và Yunnan” sẽ bị bàn tay ấy quậy bóp tới cỡ nào, các đồng chí hiểu rõ rồi chứ?

Trần Đức Anh Sơn

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1355682081306359&id=100005937391811

Image may contain: text
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.