“Đừng hy sinh các giá trị của Đức để làm hài lòng Trung Quốc”

Các nhà hoạt động dân chủ Glacier Kwong (Quảng Dung Tình) và Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) đã kêu gọi chính phủ Đức hãy ủng hộ họ trong cuộc đấu tranh chống Trung quốc. „Tôi rất mong bà Angela Merkel hãy đừng hi sinh những giá trị cốt lõi c…

THOIBAO3.DE

“Đừng hy sinh các giá trị của Đức để làm hài lòng Trung Quốc”-

Lời kêu gọi thống thiết của các nhà hoạt động Hồng Kông gửi đến Thủ tướng Đức Merkel – Thời báo

Các nhà hoạt động dân chủ Glacier Kwong (Quảng Dung Tình) và Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) đã kêu gọi chính phủ Đức hãy ủng hộ họ trong cuộc đấu tranh chống Trung quốc. „Tôi rất mong bà Angela Merkel hãy đừng hi sinh những giá trị cốt lõi c…

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.