Mỹ: FDA cho phép dùng thuốc sốt rét để điều trị khẩn cấp COVID-19

 

M.TRITHUCVN.NET

Mỹ: FDA cho phép dùng thuốc sốt rét để điều trị khẩn cấp COVID-19 – Trí Thức VN

Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) chuẩn thuận việc sử dụng khẩn cấp hai loại thuốc chống sốt rét để điều trị COVID-19

Bài này đã được đăng trong SỨC KHOẺ, Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.