Phóng sự: Một Thánh Lễ đặc biệt dành cho người ngoại giáo

Phóng sự: Một Thánh Lễ đặc biệt dành cho người ngoại giáo – Tại Gx Rạch Vọp Cần Thơ

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.