Số người lây nhiễm Covid-19 nhiều hơn chính quyền công bố

M.TRITHUCVN.NET
Bà Anne Schuchat nói với truyền thông rằng: “Chúng tôi chắc chắn rằng, con số lây nhiễm COVID-19 thực tế lớn hơn rất nhiều so với những gì được công bố”.
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.